Hampus Peterson

Associate Secondee
  • Stockholm, Bryssel
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2023

Erfarenhet

  • Praktikant, Sveriges FN-representation i New York, 2022
  • Sommarnotarie, Moll Wendén Advokatbyrå, 2022
  • Sommarnotarie, Högsta förvaltningsdomstolen, 2022

Övriga meriter

  • Journalist, Studenttidningen Lundagård

Uppdrag

Uppdrag 13 maj 2024

Vinge biträder EQT Infrastructure VI i budet på OX2

EQT Infrastructure VI, genom dess indirekt ägda dotterbolag Otello BidCo AB, lämnar ett rekommendera…

Uppdrag 18 oktober 2023

Vinge företräder Thermo Fisher i samband med förvärvet av Olink

Vinge har företrätt Thermo Fisher Scientific Inc., (”Thermo Fisher”), världsledaren inom teknik till…

Uppdrag 12 oktober 2023

Vinge legal rådgivare åt Advania i dess förvärv av RTS

Vinge agerar som legal rådgivare åt Advania i samband med förvärvet av RTS Group AB ("RTS").

Uppdrag 5 september 2023

Vinge biträder Sobro vid investering i Prefabsystem Syd

Prefabsystem Syd har valt att bredda sitt ägande med Sobro som ny ägarpartner. Grundaren Hans Lindfo…

Uppdrag 14 juni 2023

Vinge företräder Axcel vid förvärv av Progrits, ett ledande programvaruföretag inom vertikal mjukvara och informationstjänster

Progrits består av tio verksamheter som utvecklar och levererar verksamhetskritisk programvara och i…