Daniel Daun

Counsel Advokat
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Lunds universitet (jur. kand., 2010)
  • Lunds universitet (ek. kand. civ ek., 2010)
  • University of British Columbia (2008-2009)

Erfarenhet

  • Amanuens, lärare, juridisk introduktionskurs m.m., juridiska fakulteten vid Lunds universitet (2006-2010)

Övriga meriter

  • Civ ek.

Uppdrag

Uppdrag 14 september 2021

Vinge har företrätt Partech i samband med investering i Billogram

Vinge har företrätt det globala investeringsbolaget Partech i samband med investering i Billogram om…

Uppdrag 8 juli 2021

Vinge har biträtt Main Capital vid dess förvärv av Björn Lundén AB

Björn Lundén AB, grundat 1987, tillhandahåller mjukvarulösningar till redovisningsbranschen samt til…

Uppdrag 10 juni 2021

Vinge biträder M2J Holding vid försäljningen av Seliro med dotterbolag Tilgin till Inteno Group

Inteno Group utvecklar teknik som skapar förutsättningar för det ständigt uppkopplade hemmet, med en…