Daniel Daun

Delägare Advokat
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Lunds universitet (jur. kand., 2010)
  • Lunds universitet (ek. kand. civ ek., 2010)
  • University of British Columbia (2008-2009)

Erfarenhet

  • Amanuens, lärare, juridisk introduktionskurs m.m., juridiska fakulteten vid Lunds universitet (2006-2010)

Övriga meriter

  • Civ ek.

Uppdrag

Uppdrag 5 december 2022

Vinge biträder Cafeyn i samband med Bonnier News bud på Readly

Tidnings AB Marieberg, en del av Bonnier News, har offentliggjort ett uppköpserbjudande om 455 miljo…

Uppdrag 2 december 2021

Vinge företräder Bolt i samband med förvärv av Tipser

Vinge har biträtt Bolt, ett ledande kassa- och kundnätverksföretag, i samband med förvärvet av Tipse…

Uppdrag 14 september 2021

Vinge har företrätt Partech i samband med investering i Billogram

Vinge har företrätt det globala investeringsbolaget Partech i samband med investering i Billogram om…

Uppdrag 8 juli 2021

Vinge har biträtt Main Capital vid dess förvärv av Björn Lundén AB

Björn Lundén AB, grundat 1987, tillhandahåller mjukvarulösningar till redovisningsbranschen samt til…

Uppdrag 10 juni 2021

Vinge biträder M2J Holding vid försäljningen av Seliro med dotterbolag Tilgin till Inteno Group

Inteno Group utvecklar teknik som skapar förutsättningar för det ständigt uppkopplade hemmet, med en…

Nyhet

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Malmö- och Stockholmskontor
Nyhet 30 juni 2022

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Malmö- och Stockholmskontor

Advokaterna Daniel Daun och Victor Ericsson vid Vinges Malmö- respektive Stockholmskontor har valts…