forstoringsglas

Sökresultat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024

Vinge biträder Zengun vid emission av hållbarhetslänkade obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Zengun Group AB (publ) vid dess emission av seniora, säkerställda och hållbarhetslänkade obligationer om SEK 400 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024. Obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Obligationerna har en löptid om fyra år och emitterades med en ränta om STIBOR 3m + 635 baspunkter.
5 februari 2024

Vinge biträder La Française des Jeux SA i budet på Kindred Group plc

La Française des Jeux SA, Frankrikes nationella lotteri och ledande betting- och speloperatör, har lämnat ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Kindred Group plc avseende de depåbevis i Kindred Group plc som är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Genom transaktionen stärker La Française des Jeux SA sin position i Europa inom spel och betting.
22 januari 2024

Vinge företräder PSG Equity vid investering i Visit Group International AB

Vinge har företrätt den internationella private equity-firman PSG Equity i samband med dess investering i Visit Group International AB ("Visit Group").
22 januari 2024

Vinge företräder Attendo i samband med förvärvet av Team Olivias omsorgsverksamhet

Vinge har företrätt Attendo, Nordens största omsorgsföretag, i samband med ingående av avtal för förvärv av Team Olivias svenska omsorgsverksamhet (exklusive personlig assistans). Attendo stärker därmed positionen inom omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS), Individ-och familjeomsorg (IOF) samt hemtjänst i Sverige.
17 januari 2024

Vinge företräder Santander Consumer Finance vid förvärv av Athlon Sweden AB

Vinge företräder Santander Consumer Finance vid förvärv av samtliga aktier i Athlon Sweden AB, en del av Mercedes-Benz Mobility.
9 januari 2024

Vinge företräder EQT Healthcare Growth i samband med dess förvärv av Mabtech

Vinge företräder EQT Healthcare Growth, en ny dedikerad förvärvsstrategi inom hälso- och sjukvårdssektorn introducerad av EQT, i samband med dess första investering – förvärvet av bioteknikföretaget Mabtech, från IK Small Cap II Fund och flertalet minoritetssäljare.
9 januari 2024

Vinge biträder Byggfakta i samband med budet från Giant BidCo

Vinge biträder Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) i samband med att Stirling Square, TA Associates och Macquarie Capital, genom Giant BidCo, har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Byggfakta. Erbjudandet motsvarar 46 kronor per aktie och värderar Byggfakta till cirka 10,1 miljarder kronor.
5 januari 2024

Vinge biträder Trianon i samband med återköpserbjudande avseende efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med dess frivilliga partiella återköpserbjudande avseende befintliga efterställda hållbara hybridobligationer. Totalt återköptes hybridobligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 370 miljoner kronor. Betalning för återköpta hybridobligationer skedde genom kvittning mot nya B-aktier i bolaget.
21 december 2023

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.

Vinge har biträtt Svea Bank AB (“Bolaget”) vid dess emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 7.50%.
20 december 2023

Vinge företräder EQT X i samband med dess investering i HVD Group och Next One Technology

Vinges företräder EQT X ("EQT Private Equity") i samband med dess investering i de nordiska mjukvarubolagen HVD Group (Hantverksdata) och Next (Next One Technology). Båda bolagen är verksamma inom hantverks- och byggbranschen, där HVD Group är inriktat på installations- och serviceyrken, såsom elektriker, rörmokare, värme- och ventilationsföretag, medan Next är inriktat på byggentreprenörer. HVD Groups plattform kompletterar Next, och investeringen banar väg för ett förstärkt produktutbud på basis av båda bolagens starka kundnöjdhet.
20 december 2023

Vinge biträder Region Uppsala vid emission av innovativ hälsoobligation

Vinge biträder Region Uppsala i samband med dess emission av en s.k. hälsoobligation till ett belopp om SEK 80 miljoner och med en löptid om fem år. Hälsoobligationen är den andra i världen av sitt slag och kommer efter Region Stockholms obligation som var kopplad tillförebyggande insatser mot typ 2-diabetes. Skandia var ensam investerare och SEB agerade finansiell rådgivare och emissionsinstitut.
14 december 2023

Vinge företräder Altor, grundarna och övriga säljare i samband med dess försäljning av en majoritetsandel i Eleda till Bain Capital

Vinge företräder Altor Funds (”Altor”), grundarna och övriga säljare i samband med att Bain Capital Private Equity (”Bain Capital”), ett ledande globalt privat investeringsföretag, förvärvar en kontrollerande andel i Eleda från Altor, som kommer att återinvestera en minoritetsandel. Eledas grundare, Johan Halvardsson och Peter Condrup, samt ledande befattningshavare inom Eleda, kommer också att göra betydande återinvesteringar. Genom transaktionen etablerar Altor, Eleda och Bain Capital ett partnerskap för framtida tillväxt.
13 december 2023

Vinge företräder Main Capital och Björn Lundén vid förvärvet av Due Compliance AB

Due Compliance möjliggör för organisationer att efterleva kraven som ställs enligt penningtvättslagen genom att tillhandahålla digitala verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar.
12 december 2023

Vinge har biträtt Scandic i samband med dess återköp av konvertibler

Vinge har biträtt Scandic Hotels Group AB (publ) (”Scandic”) i samband med dess återköp av konvertibler.
20 november 2023
Nästa