forstoringsglas

Sökresultat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge företräder Lantmännen i samband med avyttringen av Gooh färdigrätter

Lantmännen Cerealia har tecknat ett avtal om att avyttra färdigmatsverksamheten under varumärket Gooh till Atria Sweden. Affären omfattar hela verksamheten, samt varumärket Gooh. All personal som idag arbetar i affärsområdet får erbjudande att följa med i överlåtelsen. Genom avyttringen fokuserar Lantmännen Cerealia verksamheten på spannmålsvärdekedjan.
23 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Wavecon

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Wavecon AB (”Wavecon”).
14 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Projektstaben

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Projektstaben i Sverige AB (”Projektstaben”).
14 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av P O Andersson

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av P O Andersson Konstruktionsbyrå Aktiebolag AB (”P O Andersson”).
14 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av NXTLEV

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av NXTLEV Holding AB och dess dotterbolag (”NXTLEV”).
14 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Vibroakustik

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Vibroakustik Sverige AB (”Vibroakustik”).
13 februari 2024

Vinge företräder Expedition Growth Capital i samband med investering i Xensam

Expedition Growth Capital har idag offentliggjort en investering om 40 miljoner dollar i det svenska SaaS-bolaget Xensam. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investeringen.
9 februari 2024

Vinge biträder 1Vision Biogas i samband med budet på Biokraft

1Vision Biogas AB, ett bolag kontrollerat av Aneo, HitecVision och St1, har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Biokraft International AB enligt reglerna om budplikt. Erbjudandet värderar aktierna i Biokraft till cirka 900 miljoner kronor. Vinge biträder 1Vision Biogas.
5 februari 2024

Vinge företräder Modular Finance i samband med förvärvet av BörsData Sverige

Vinge har företrätt Modular Finance, ett SaaS-företag som erbjuder ett utbud av nischprodukter riktade mot finansbranschen med fokus på unika datamängder och användarvänlighet, i samband med ingående av avtal om förvärv av aktierna i BörsData Sverige. BörsData Sverige är ett av Nordens största fristående analysverktyg för aktieinvesteringar.
5 februari 2024

Vinge företräder HAKI Safety i samband med avyttringen av FAS Converting Machinery till CMD

FAS Converting Machinery är en global verksamhet som utvecklar, producerar och säljer maskinutrustning för konvertering av plastfilmsmaterial till produkter på rulle.
24 januari 2024

Vinge företräder PSG Equity vid investering i Visit Group International AB

Vinge har företrätt den internationella private equity-firman PSG Equity i samband med dess investering i Visit Group International AB ("Visit Group").
22 januari 2024

Vinge företräder Attendo i samband med förvärvet av Team Olivias omsorgsverksamhet

Vinge har företrätt Attendo, Nordens största omsorgsföretag, i samband med ingående av avtal för förvärv av Team Olivias svenska omsorgsverksamhet (exklusive personlig assistans). Attendo stärker därmed positionen inom omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS), Individ-och familjeomsorg (IOF) samt hemtjänst i Sverige.
17 januari 2024

Vinge biträder Viva Media vid förvärv av ID Kommunikation

Vinge har biträtt marknadsföringsbyrån Viva Media vid förvärvet av den Malmöbaserade kommunikationsbyrån ID Kommunikation. Efter förvärvet har Viva Media kontor i Uppsala, Kalmar, Malmö och Oslo med totalt över 100 medarbetare.
12 januari 2024
Nästa