Kamyar Najmi

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Persiska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2019
  • National University of Singapore, 2017

Erfarenhet

  • Schjødt (f.d. Hamilton), Associate, 2019-2021

Uppdrag

Uppdrag 20 april 2022

Vinge har företrätt PDL Group och dess huvudägare i samband med samgåendet med Padel United

Vinge har företrätt PDL Group och dess huvudägare i samband med samgåendet med Padel United. Genom t…

Uppdrag 10 december 2021

Vinge har företrätt Titania Holding AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market

Vinge har företrätt Titania Holding AB (publ) (”Titania”) i samband med dess notering på Nasdaq Firs…

Uppdrag 2 november 2021

Vinge företräder Klarna i dess förvärv av PriceRunner

Vinge har företrätt Klarna, en ledande global retail bank i samband med att Klarna ingått avtal om a…