Kamyar Najmi

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Persiska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2019
  • National University of Singapore, 2017

Erfarenhet

  • Schjødt (f.d. Hamilton), Associate, 2019-2021