Jonatan Karlsson

Associate
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Uppdrag

Uppdrag 17 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är…

Uppdrag 13 maj 2024

Vinge biträder EQT Infrastructure VI i budet på OX2

EQT Infrastructure VI, genom dess indirekt ägda dotterbolag Otello BidCo AB, lämnar ett rekommendera…

Uppdrag 9 november 2023

Vinge har biträtt Epta S.p.A. i ett joint venture med Viessmann Refrigeration Solutions

Vinge har biträtt Epta S.p.A. i ett joint venture med Viessmann Refrigeration Solutions, varigenom d…

Uppdrag 18 september 2023

Vinge har biträtt CAREL Industries S.p.A i samband med förvärv

CAREL Industries S.p.A har ingått ett bindande avtal om att förvärva 82,4% av aktierna i Kiona Holdi…

Uppdrag 29 juni 2023

Vinge företräder ägaren till Compilator AB i samband med försäljning av bolaget till Kerridge Commercial Systems Ltd (”KCS”).

Compilator AB utvecklar ERP-system till däckbranschen. KCS är en marknadsledande leverantör av ERP-…

Nyhet

Meet the Seat – Jonatan Karlsson
Nyhet 1 november 2022

Meet the Seat – Jonatan Karlsson

Nyligen var det Jonatan Karlssons, biträdande jurist på Skånekontoret, tur att sitta i The Seat.