Erik Sjöman

Delägare Advokat
 • Stockholm, Malmö
 • Språk:
  Svenska, Engelska

Erik Sjöman är specialiserad inom aktiebolagsrätt, bolagsstyrning, aktiemarknadsrätt och publik M&A. Han har mångårig erfarenhet av uppköpserbjudanden, kapitalanskaffningar och andra aktiemarknadstransaktioner samt av annan rådgivning till noterade bolag och deras ägare i alla slags aktiebolagsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga frågor.

Erik Sjöman är rankad inom kapitalmarknadsrätt av ledande rankinginstitut, såsom Chambers, IFLR1000 och Legal 500. Han har i många år medverkat i arbetet med översynerna av de svenska takeover‑reglerna. Under sex år var han ledamot av Nasdaq Stockholms bolagskommitté och är numera ledamot av börsens disciplinnämnd. Han är ledamot av Aktiemarknadsnämnden och särskild rådgivare till nämndens kansli.

Omnämnanden

Erik Sjöman is really excellent and very knowledgeable.” Chambers & Partners 2024

‘Erik Sjöman – the number one adviser regarding capital markets practice in Sweden. Erik is connected to almost all listed companies and is part of or involved in almost all matters on the market. In addition, Erik is very close to the academic and legislative work that is always ongoing in the Swedish capital markets and he has also follows current case law closely.’ Legal 500 2023

Leading capital markets expert Erik Sjöman is well placed to advise on share issuances, listings and recapitalisations. He also assists with public offers and takeovers. "Erik Sjöman stands out with his academic and market insights, which puts him in an unique position as front runner on the Swedish market within his field.Chambers  & Partners 2023

‘Erik Sjöman – the number one adviser regarding capital markets practice in Sweden. Erik is connected to most of all listed companies and is part of or involved in almost all matters on the market. In addition, Erik is very close to the academic and legislative work that is always ongoing in the Swedish capital markets and he also follows current case law closely.’ Legal 500 2022

Reflecting on their cooperation, one client calls Erik Sjöman "very easy to work with and extremely competent and efficient." As a leading capital markets expert, Erik Sjöman is well placed to advise on share issuances, listings and recapitalisations. He also assists with takeovers, mergers and divestments. Chambers & Partners 2022

Erik Sjöman: outstanding and the go-to lawyer to interpret any Swedish Capital Market matters. - Legal 500 2021

Lauded for "combining good theoretical knowledge with a commercial approach," Erik Sjöman is a highly esteemed ECM practitioner with a strong reputation for advising on IPO listings, accelerated bookbuilds and direct share issues. Sjöman provides further expertise in takeover bids. Chambers & Partners 2021

Erik Sjöman is ranked as a Leading Individual in Legal 500 2020

Erik Sjöman "manages to combine excellent academic knowledge with extensive practical experience," clients report. He is a market-leading ECM lawyer, drawing particular praise for his expertise regarding stock exchange rules and corporate governance topics for listed entities. He is also well regarded for his experience in rights issues and public M&A mandates. - Chambers & Partners 2020

Erik Sjöman is ranked as Highly regarded at IFLR 1000 2020

Interviewees remark: "He is the excellent combination of a theoretical and a pragmatic lawyer. He is efficient, responsive and belongs to the absolute top level in this area." (Capital Markets Equity) Chambers & Partners 2019

Erik Sjöman  continues his rise through the rankings thanks to excellent recognition from the market. Clients report that he has the "rare quality of being able to balance the academic and the commercial aspects." (Corporate/M&A) Chambers & Partners 2019

Erik Sjöman is ranked as Highly regarded at IFLR 1000 2019

Erik Sjöman advises clients on corporate matters and equity capital markets mandates and is particularly known for public M&A. Clients say: "He is a lawyer who really knows how to add value to his clients. He always has an answer that can be used by the client." - Chambers & Partners 2018

Erik Sjöman är favoriten i undersökningen Advokaternas Affärsadvokat 2017 (arr: Legally yours), där advokater själva väljer vem de helst vill anlita. Erik toppade även 2016 denna undersökning. Han omnämns som "Mycket, mycket kapabel". - Legally yours 2017

Erik Sjöman represents listed companies in a wide array of capital markets and corporate law issues whilst offering specialist expertise in public takeovers and equity offerings. - Chambers & Partners 2017

Erik Sjöman is a highly regarded individual within the equity capital markets field. - Chambers & Partners 2016

The "brilliant" Erik Sjöman advises on both public M&A and ECM. "He has a fantastic business sense and puts his views in the right context; he is an important regular adviser to us," impressed sources say. - Chambers & Partners 2015

"Erik Sjöman is just excellent for public market issues, corporate governance and takeovers. I certainly consult him for tricky issues," said one client. - Chambers & Partners 2014

One of the best”, “excellent” - IFLR1000

An asset to any project team”, “Combines legal expertise with commercial focus” - Legal 500

  

Utbildning

 • Lunds universitet, jur kand, 2000
 • Queen Mary, University of London 1999

Erfarenhet

 • Tingstjänstgöring 2000

Övriga meriter

 • Jur. dr. h.c., Lunds universitet
 • Ledamot av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd
 • Ledamot av styrelsen för Sveriges Advokatsamfund
 • Ordförande för Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet
 • Ledamot av Aktiemarknadsnämnden, särskild rådgivare till nämndens kansli
 • Expert i Utredningen om EU:s revisionspaket
 • Expert i Utredningen om bolaget som brottsverktyg
 • Sakkunnig i Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden
 • Ledamot av Nasdaq Stockholms bolagskommitté
 • Ledamot av forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law
 • Ledamot av redaktionskommittén för Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Utmärkelser

Uppdrag

Uppdrag 5 februari 2024

Vinge biträder 1Vision Biogas i samband med budet på Biokraft

1Vision Biogas AB, ett bolag kontrollerat av Aneo, HitecVision och St1, har lämnat ett offentligt er…

Uppdrag 22 januari 2024

Vinge biträder La Française des Jeux SA i budet på Kindred Group plc

La Française des Jeux SA, Frankrikes nationella lotteri och ledande betting- och speloperatör, har l…

Uppdrag 21 december 2023

Vinge biträder i Active Biotechs företrädesemission

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktie…

Uppdrag 16 november 2023

Vinge biträder EHF i budet på Götenehus

EHF AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB (publ).

Uppdrag 1 november 2023

Vinge biträder Cantargia i samband med riktad nyemission

Vinge biträder Cantargia AB (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 59 miljoner kronor ti…

Uppdrag 18 oktober 2023

Vinge företräder Thermo Fisher i samband med förvärvet av Olink

Vinge har företrätt Thermo Fisher Scientific Inc., (”Thermo Fisher”), världsledaren inom teknik till…

Uppdrag 16 oktober 2023

Vinge biträder Axel Johnson i Dustins nyemission

Dustin AB (publ) genomför en av Axel Johnson fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 750 milj…

Uppdrag 2 juli 2023

Vinge biträder Axel Johnson i budet på Dustin

Axel Johnson AB, genom det helägda dotterbolaget AxMedia AB, har lämnat ett offentligt uppköpserbjud…

Uppdrag 19 maj 2023

Vinge företräder IBT i samband med företrädesemission

Vinge företräder Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) i samband med en företrädesemission om cirk…

Uppdrag 18 januari 2023

Vinge biträder François-Charles Oberthur i budet på Rolling Optics

François-Charles Oberthur har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna och innehavare av no…

Uppdrag 19 december 2022

Vinge biträder Velvet Cichlid i budet på Sleep Cycle

Velvet Cichlid har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Sleep Cycle AB (publ). Erbjud…

Uppdrag 5 december 2022

Vinge biträder Cafeyn i samband med Bonnier News bud på Readly

Tidnings AB Marieberg, en del av Bonnier News, har offentliggjort ett uppköpserbjudande om 455 miljo…

Uppdrag 24 november 2022

Vinge biträder Aneo i budet på Scandinavian Biogas

Aneo Renewables Holding AS har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Scandinavian Biog…

Uppdrag 24 november 2022

Vinge biträdde Aneo i samband med riktad nyemission i Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International AB har genomfört en riktad nyemission om 326 miljoner kronor…

Uppdrag 26 september 2022

Vinge biträder Semcon i samband med budet från Ratos

Vinge biträder Semcon AB (publ) med anledning av att Ratos AB har lämnat ett konkurrerande uppköpser…

Uppdrag 19 september 2022

Vinge biträdde Nordea i samband med Karo Intressenters bud på Karo Pharma

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Corporate Finance i samband med uppdraget att a…

Uppdrag 1 september 2022

Vinge biträder Xintela

Vinge biträder Xintela AB (publ) i samband med budpliktsbudet från Flerie Invest AB.

Uppdrag 23 augusti 2022

Vinge biträder Semcon i samband med budet från Etteplan

Vinge biträder Semcon AB (publ) med anledning av att Etteplan Oyj har lämnat ett uppköpserbjudande t…

Uppdrag 5 augusti 2022

Vinge biträder i Active Biotechs företrädesemission

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm) genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarn…

Uppdrag 30 juni 2022

Vinge företräder Cantargia i samband med företrädesemission

Vinge företräder Cantargia AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission om cirka 2…

Uppdrag 23 juni 2022

Vinge företräder Goldman Sachs, J.P. Morgan, Nordea, Morgan Stanley och DNB Markets i samband med Millicoms företrädesemission

Vinge företräder Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Nordea Bank Abp, filial i…

Uppdrag 8 juni 2022

Vinge biträder SAF-HOLLAND i budet på Haldex

SAF-HOLLAND SE har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex AB (publ). E…

Uppdrag 1 juni 2022

Vinge biträder Öhlin Holding i budet på myFC

K Öhlin Holding AB har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i myFC Holding AB…

Uppdrag 2 maj 2022

Vinge biträder MGM i budet på LeoVegas

MGM Casino Next Lion, LLC har lämnat ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i LeoVegas…

Uppdrag 16 mars 2022

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia, en ledande priva…

Uppdrag 8 mars 2022

Vinge biträder Lexington i budet från Manna & Co

Manna & Co Oy har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i The Lexington Company AB (publ). E…

Uppdrag 7 mars 2022

Vinge biträder GHP i budet från Capio

Capio Group Services AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i GHP Specialty Care AB (p…

Uppdrag 9 december 2021

Vinge biträder Electra Gruppen i samband med samgåendet med Elon Group

Electra Gruppen, noterat på Nasdaq Stockholm, utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fris…

Uppdrag 23 november 2021

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission

Vinge biträder Fastighets AB Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 398 miljoner…

Uppdrag 22 november 2021

Vinge biträder 24Storage i budet från Shurgard

Shurgard Sweden AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i 24Storage AB (publ). Erbjudan…

Uppdrag 8 november 2021

Vinge biträder 24Storage i budet från T-C Storage BidCo

T-C Storage BidCo AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i 24Storage AB (publ). Erbjud…

Uppdrag 13 oktober 2021

Vinge företräder Haypp Group i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Vinge företräder Haypp Group AB (publ) (”Haypp Group”) i samband med noteringen på Nasdaq First Nort…

Uppdrag 22 september 2021

Vinge har biträtt Bactiguard i riktad nyemission

Vinge har biträtt Bactiguard Holding AB (publ) i samband med en riktad nyemission till AMF varigenom…

Uppdrag 2 september 2021

Vinge biträder Investor i Agnafit Bidcos bud på Sobi

Agnafit Bidco AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Swedish Orphan Biov…

Uppdrag 27 augusti 2021

Vinge biträder Trianon i budpliktsbudet på Signatur Fastigheter

Fastighets AB Trianon har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastig…

Uppdrag 2 juli 2021

Vinge företräder Profoto i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Profoto Holding AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Prospektet…

Uppdrag 28 juni 2021

Vinge biträder ZetaDisplay i budet från Hanover

Hanover Active Equity Fund II har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i ZetaDisplay AB (pu…

Uppdrag 11 juni 2021

Vinge biträder Elos Medtech i budet från TA Associates

TA Associates har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Elos Medtech AB (publ). Det totala…

Uppdrag 27 maj 2021

Vinge biträdde Morgan Stanley och Nordea i samband med riktad nyemission i Better Collective

Vinge har biträtt Morgan Stanley & Co. International plc och Nordea Corporate Finance & ECM, part of…

Uppdrag 17 maj 2021

Vinge biträder Adapteo i budet från Palace Bidco

Palace Bidco Oy har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Adapteo Abp (Nasdaq Stockholm).…

Uppdrag 29 april 2021

Vinge biträdde Wallenstam vid försäljning av egna aktier

Vinge har biträtt Wallenstam AB (publ) vid en försäljning av egna aktier om 889 miljoner kronor till…

Uppdrag 28 april 2021

Vinge biträdde Creades i samband med en riktad nyemission

Vinge biträdde Creades AB (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 1 miljard kronor till e…

Uppdrag 29 mars 2021

Vinge biträder Klövern i budet från Corem Property Group

Corem Property Group AB (publ) har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ)…

Uppdrag 2 mars 2021

Vinge biträdde IVISYS i samband med riktad nyemission

Vinge biträdde IVISYS AB (publ) i samband med en riktad nyemission genom ett accelererat bookbuildin…

Uppdrag 4 februari 2021

Vinge biträder BHG Group i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BHG Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 1,6 miljarder kronor…

Uppdrag 26 januari 2021

Vinge har företrätt EQT i samband med sammanslagningen med Exeter Property Group

Vinge har företrätt EQT i samband med ingåendet av avtal angående sammanslagning med Exeter Property…

Uppdrag 18 december 2020

Vinge biträder Fastighets AB Trianon i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har biträtt Fastighets AB Trianon (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North P…

Uppdrag 17 december 2020

Vinge företrädde Cantargia i riktad nyemission

Vinge har företrätt Cantargia AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 564 miljoner kronor ti…

Uppdrag 14 december 2020

Vinge biträder Recipharm i budet från Roar BidCo

Roar BidCo AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Recipha…

Uppdrag 10 december 2020

Vinge företrädde Active Biotech i dess företrädesemission

Vinge företrädde Active Biotech AB (publ) i samband med dess företrädesemission av aktier.

Uppdrag 30 november 2020

Vinge biträder Athanase i budet på IVISYS

Athanase Industrial Partners II KB har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i IVISYS AB…

Uppdrag 27 november 2020

Vinge företräder Re:NewCell i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

Vinge företräder Re:NewCell AB i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Uppdrag 5 november 2020

Vinge biträder BioGaia i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BioGaia AB (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 1,1 miljarder kronor ge…

Uppdrag 23 oktober 2020

Vinge företräder svenska staten i samband med rekapitaliseringen av SAS

Vinge företräder svenska staten i samband med rekapitaliseringen av SAS. Rekapitaliseringsplanen, so…

Uppdrag 28 september 2020

Vinge biträder GB HoldCo AB i budet på Gunnebo

Altor Fund V och Stena Adactum AB har, genom det gemensamt kontrollerade bolaget GB HoldCo AB, offen…

Uppdrag 16 september 2020

Vinge biträdde Nordea och Citi i samband med placering av aktier i Better Collective

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp och Citigroup Global Markets Limited som var Global Coordinators o…

Uppdrag 11 september 2020

Vinge biträder Danir Resources i budpliktsbudet på Poolia

Danir Resources AB har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Poolia AB (publ) enligt r…

Uppdrag 3 september 2020

Vinge biträder BIMobject i riktad nyemission

BIMobject AB (publ) genomför en riktad nyemission om cirka 304 miljoner kronor till utvalda svenska…

Uppdrag 28 juli 2020

Vinge biträder Danir Resources vid köp av familjen Örås aktier i Poolia

Danir Resources AB har träffat avtal om köp av familjen Björn Örås aktier i Poolia AB (publ). Köpesk…

Uppdrag 27 juli 2020

Vinge biträder BHG Group i budet på Sleepo

BHG Group AB (publ) har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Sleepo AB (pub…

Uppdrag 13 juli 2020

Vinge biträder Alfa Laval i budet på Neles

Alfa Laval AB (publ) har offentliggjort ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande till aktieägarna…

Uppdrag 10 juli 2020

Vinge biträdde Trianon i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt Fastighets AB Trianon i samband med en riktad nyemission om 115 MSEK genom ett acc…

Uppdrag 7 juli 2020

Vinge biträdde IVISYS i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt IVISYS AB i samband med en riktad nyemission genom ett accelererat bookbuilding-fö…

Uppdrag 24 juni 2020

Vinge biträder NetEnt i budet från Evolution Gaming

Evolution Gaming Group AB (publ) har lämnat ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i N…

Uppdrag 20 februari 2020

Vinge biträder Cantargia i riktad nyemission

Cantargia AB (publ) genomför en riktad nyemission om cirka 410 miljoner kronor till ett antal svensk…

Uppdrag 4 december 2019

Vinge biträdde Nordea och Citigroup i samband med riktad nyemission i Better Collective

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp och Citigroup Global Markets Limited som är Global Coordinators oc…

Uppdrag 2 december 2019

Vinge biträdde Trianon i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt Fastighets AB Trianon i samband med en riktad nyemission om 210 miljoner kronor ge…

Uppdrag 2 december 2019

Vinge biträder Opus i samband med budet från Ograi

Ograi BidCo AB har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Opus Group AB (publ) att överlåta samtli…

Uppdrag 15 november 2019

Vinge biträder SBB i budet på Hemfosa

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpser…

Uppdrag 11 november 2019

Vinge biträder Safeture i samband med budet från Adma

Adma Förvaltnings AB har lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Safeture AB (pub…

Uppdrag 24 september 2019

Vinge har företrätt EQT AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt EQT AB (publ) (”EQT”) i samband med erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockho…

Uppdrag 12 september 2019

Vinge biträdde ZetaDisplay i obligationsemission

ZetaDisplay AB (publ) har emitterat ett 3,5-årigt icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kr…

Uppdrag 26 augusti 2019

Vinge biträdde Enea i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt Enea AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 271 miljoner kronor genom ett…

Uppdrag 21 augusti 2019

Vinge biträdde i samband med Monterros förvärv av aktier i Specops Software

Vinge företrädde grundare och övriga aktieägare i samband med att Monterro förvärvade majoriteten av…

Uppdrag 23 maj 2019

Vinge biträder Veoneer i samband med dess kapitalanskaffning om 600 miljoner USD

Veoneer, Inc. (”Veoneer”) har genomfört en kapitalanskaffning om 600 miljoner USD bestående av två s…

Uppdrag 22 maj 2019

Vinge biträder Oriflame i budet från familjen af Jochnick

Grundarfamiljen af Jochnick har genom Walnut Bidco Plc lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avsee…

Uppdrag 14 maj 2019

Vinge biträdde Creades vid avyttring av aktier i Lindab

Creades AB (publ) har sålt 4 250 000 aktier i Lindab International AB (publ) till institutionella in…

Uppdrag 25 mars 2019

Vinge biträder Cantargia i riktad nyemission

Cantargia AB (publ) genomför riktad nyemission om cirka 106 miljoner kronor till ett antal nordiska…

Uppdrag 11 mars 2019

Vinge biträder CGI i budet på Acando

CGI Inc. har lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Acando AB (pub…

Uppdrag 8 januari 2019

Vinge biträder Fagerhult

AB Fagerhult (publ) har träffat avtal om förvärv av iGuzzini illuminazione S.p.A. för 385 miljoner e…

Uppdrag 20 november 2018

Vinge biträder Investor och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samband med nyemissionen i Saab

Saab AB genomför en nyemission om cirka sex miljarder kronor med företrädesrätt för aktieägarna.

Uppdrag 15 november 2018

Vinge företräder Hansa Medical i samband med riktad nyemission

Styrelsen för Hansa Medical har beslutat att genomföra en riktad nyemission, varigenom Hansa Medical…

Uppdrag 29 oktober 2018

Vinge företrädde Ysios Capital och OrbiMed m.fl. i samband med investering i Galecto Biotech

Galecto Biotech AB, som utvecklar galektinmodulatorer för behandling av allvarliga sjukdomar, inklus…

Uppdrag 2 oktober 2018

Vinge biträder Skånska Energi i budet från Kraftringen

Kraftringen Energi AB har (publ) lämnat ett kontanterbjudande till aktieägarna i Skånska Energi AB (…

Uppdrag 25 september 2018

Vinge biträdde Cantargia vid noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Aktierna i Cantargia AB (publ) har upptagits till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Vinge bi…

Uppdrag 21 september 2018

Vinge biträder Skånska Energi i budet från Infranode

Infranode Energi AB har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Skånska Energi…

Uppdrag 10 september 2018

Vinge biträdde IBT vid noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Aktierna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) har upptagits till handel på Nasdaq Stockholms hu…

Uppdrag 7 september 2018

Vinge biträder Skånska Energi i budet från Acsnacs

Acsnacs Energi AB har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Skånska Energi A…

Uppdrag 11 juli 2018

Vinge biträdde BIMobject i riktad nyemission

BIMobject AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om cirka 240 miljoner kronor till EQT Venture…

Uppdrag 20 juni 2018

Vinge biträder ABG, SEB och Swedbank i samband med riktad emission i Hemfosa

Vinge biträder ABG Sundal Collier, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank som är Joint Lead Mana…

Uppdrag 8 juni 2018

Vinge biträder Nordea och SEB i samband med noteringen av Better Collective på Nasdaq Stockholm

Vinge biträder Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken (publ) som är Joint Global Co…

Uppdrag 8 maj 2018

Vinge företräder ABG Sundall Collier i förvärv

Vinge företrädde ABG Sundal Collier i förvärvet av verksamheten inom uppdragsanalys, plattformen ”In…

Uppdrag 11 april 2018

Vinge biträder Wilson Therapeutics i samband med budet från Alexion

Alexion har lämnat ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB.

Uppdrag 4 mars 2018

Vinge biträder Enea

Enea AB (publ) har träffat avtal om förvärv av Openwave Mobility för en köpeskilling om 90 miljoner…

Uppdrag 15 februari 2018

Vinge biträder Active Biotech i nyemission

Active Biotech AB (publ) genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Uppdrag 5 februari 2018

Vinge biträdde Medivir i riktad nyemission

Vinge har biträtt Medivir AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 155 miljoner kronor genom…

Uppdrag 10 januari 2018

Vinge biträder Tele2 i fusionen med Com Hem

Tele2 AB (publ) och Com Hem Holding AB (publ) har den 10 januari 2018 meddelat att de har träffat en…

Uppdrag 12 december 2017

Vinge företräder Wilson Therapeutics i samband med riktad nyemission

Vinge biträder Wilson Therapeutics i samband med en riktad nyemission av aktier, varigenom Wilson Th…

Uppdrag 7 december 2017

Vinge biträdde Lifco i obligationsemission

Lifco AB (publ) har emitterat två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1.000 miljoner kronor,…

Uppdrag 1 december 2017

Vinge biträder Erik Hemberg Fastighets AB i budet på Götenehus

Erik Hemberg Fastighets AB har offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i G…

Uppdrag 30 november 2017

Vinge företräder Hansa Medical i samband med riktad nyemission

Styrelsen för Hansa Medical har beslutat att genomföra en riktad nyemission av stamaktier, under för…

Uppdrag 24 november 2017

Vinge biträder IBT i nyemissioner

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (Nasdaq First North Premier) genomför en riktad emission och…

Uppdrag 10 november 2017

Vinge biträder Cantargia i nyemissioner

Cantargia AB (publ) (Nasdaq First North) genomför en riktad emission och en företrädesemission om sa…

Uppdrag 2 november 2017

Vinge biträdde Orexo i obligationsemission

Orexo AB (publ) har emitterat ett fyraårigt icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor,…

Uppdrag 26 oktober 2017

Vinge biträdde Enea i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt Enea AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 141 miljoner kronor genom ett…

Uppdrag 26 juni 2017

Vinge Biträder Trianon

Vinge biträder Fastighets AB Trianon (publ) i samband med förvärvet av Entréfastigheterna och noteri…

Uppdrag 21 juni 2017

Vinge företräder Generic Sweden AB (publ) i samband med försäljningen av Generic Systems Sweden AB.

Vinge företräder Generic Sweden AB (publ), som är noterat på First North, i samband med försäljninge…

Uppdrag 23 maj 2017

Vinge företräder Medicover i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Medicover AB (publ) (”Medicover”) och dess huvudägare Celox Holding AB (”Celox”), s…

Uppdrag 28 april 2017

Vinge biträdde Creades vid investering i Apotea

Creades AB (publ) (Nasdaq Stockholm) har köpt 4,9 procent av aktierna i Apolea Holding AB, som är mo…

Uppdrag 20 mars 2017

Vinge biträdde Medivir i inlösenerbjudande

Medivir AB (publ) (Nasdaq Stockholm) har genomfört ett inlösenerbjudande till aktieägarna om cirka 8…

Nyhet

Vinge topprankad i 12 områden och som Leading Firm i Chambers & Partners Europe Guide 2024
Nyhet 14 mars 2024

Vinge topprankad i 12 områden och som Leading Firm i Chambers & Partners Europe Guide 2024

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Part…

Vinge behåller toppranking i Chambers Global Guide 2024
Nyhet 19 februari 2024

Vinge behåller toppranking i Chambers Global Guide 2024

Årets resultat i Chambers & Partners 2024 globala ranking har nu offentliggjorts, där vi gläder oss…

Vinge topprankat i 12 områden i Chambers & Partners Europe Guide 2023
Nyhet 17 mars 2023

Vinge topprankat i 12 områden i Chambers & Partners Europe Guide 2023

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Part…

Vinge behåller toppranking
Nyhet 17 februari 2023

Vinge behåller toppranking

Årets resultat i Chambers & Partners globala ranking har nu offentliggjorts, där vi gläder oss åt to…

Erik Sjöman utses till hedersdoktor
Nyhet 30 januari 2023

Erik Sjöman utses till hedersdoktor

Erik Sjöman, delägare, utses till hedersdoktor vid Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet.

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners
Nyhet 13 april 2022

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners

Vinge har mottagit högsta ranking i 15 av 19 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking. I Cha…

Uppdatering gällande konsekvenserna av Covid-19 för kommande årsstämmor
Nyhet 3 april 2020

Uppdatering gällande konsekvenserna av Covid-19 för kommande årsstämmor

Utbrottet av coronaviruset har fått stor påverkan på både människor och bolag. Situationen har också…

Vinge i topp i IFLR:s ranking
Nyhet 8 november 2018

Vinge i topp i IFLR:s ranking

Vinge utmärker sig även i år i IFLR:s ”Guide to the World’s Leading Financial Law Firms”, som är en…

Erik Sjöman - Advokaternas val av Affärsjurist 2016
Nyhet 21 december 2015

Erik Sjöman - Advokaternas val av Affärsjurist 2016

Enligt en undersökning i den senaste utgåvan av Legally yours är Vinges Erik Sjöman den affärsadvoka…

Artiklar

Aktiemarknadsnämnden som lagtolkare, Festskrift till Rolf Skog, 2021

Behörigt och obehörigt röjande av insiderinformation, Festskrift till Rolf Dotevall, 2021

Bolagsstämma med elektroniskt distansdeltagande

NORDISK TIDSSKRIFT FOR SELSKABSRET 2020:4 S. 35
Artikel 22 juni 2020

Uppköpserbjudanden med flera medbudgivare

Juridisk tidskrift 2019-20 s. 812
Artikel 1 april 2020

Public mergers and acquisitions in Sweden: overview

Practical Law, 2021
Artikel 13 januari 2020

EU:s marknadsmissbruksförordning och uppköpserbjudanden

Svensk Juristtidning 2019 s. 882
Artikel 13 januari 2020

Anmälan av Westermark, Lagercrantz & Svanberg, Om incitamentsprogram, 2019

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019:3 s. 101
Artikel 20 september 2018

Kontrollen över ägarkretsen och aktieägaravtalets verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare

Aktieägaravtal: ett symposium, 2018
Artikel 17 juli 2018

Fientliga bud i den svenska takeover-regleringen

FIENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN – NOTERINGAR FRÅN ETT KVÄLLSSEMINARIUM, 2018
Artikel 17 juli 2018

The Private International Law of Companies in Europe: Sweden

GERNER-BEUERLE, MUCCIARELLI, SCHUSTER & SIEMS (EDS.), THE PRIVATE INTERNATIONAL LAW OF COMPANIES IN EUROPE
Artikel 20 augusti 2017

Reviderade svenska takeover-regler – nya regler om indirekta kontrollägarskiften m.m.

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017:2/3 s. 116
Artikel 15 augusti 2017

Bolagsordningen som verktyg vid reglering av aktiebolagsrättsliga förhållanden

Advokaten nr 6/2017
Artikel 30 november 2015

Avtalade aktieöverlåtelserestriktioners verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare

Svensk Juristtidning 2015 s. 826
Artikel 30 april 2015

International Comparative Legal Guide to Mergers and Acquisitions 2015: Sweden

Artikel 28 april 2015

Reviderade svenska takeover-regler – skärpta bestämmelser om s.k. budrelaterade arrangemang och om bundenhet vid uttalanden

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2015:1
Artikel 28 april 2015

The Regulation of Takeovers in Sweden - An Interplay Between the Rulemaker and the Takeover Panel

German and Nordic perspectives on Company Law and Capital Markets Law, 2015
Artikel 18 november 2014

Corporate Governance in Sweden

Lekvall (ed.), The Nordic Corporate Governance Model, 2014
Artikel 18 november 2014

No Rule, Just Exemptions? Mandatory Bids in Sweden and the EU

European Company and Financial Law Review 2014, 393-404
Artikel 18 november 2014

Kompletterade svenska takeover-regler för fusionsförfaranden

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2014:3
Artikel 4 september 2014

International Comparative Legal Guide to Corporate Governance 2014: Sweden

Artikel 13 mars 2014

The Swedish Securities Council: A Takeover Panel, and More

European Company and Financial Law Review 2014
Artikel 11 mars 2014

Anmälan: Sven Unger, Bolagsstämma i praktiken, 2014

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2014:1
Artikel 11 mars 2014

Acting in concert – närståendebegreppet i ny belysning

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2013:4 s. 1
Artikel 3 september 2013

Aktiemarknadsnämnden och aktiebolagsrätten

Aktie, aktiebolag, aktiemarknad - en vänbok till Johan Munck. 2013
Artikel 6 mars 2013

Corporate Boards in Sweden

Paul Davies, Klaus Hopt, Richard Nowak & Gerard van Solinge (eds.): Corporate Boards in Law and Practice: A Comparative Analysis in Europe
Artikel 15 juli 2011

Budplikt och närstående

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2011:1 s. 22
Artikel 1 januari 2011

Den svenska takeover-regleringen – ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden.

Aktiemarknadsnämnden 25 år. 2011
Artikel 1 maj 2010

Ansvar och granskning i börsnoteringsprocessen

Juridisk Tidskrift 2010-11 s. 660
Artikel 1 maj 2010

Marknadsmissbrukslagen och transaktioner utanför börs

Marknadsmissbrukslagen i praktiken. Stockholm Centre for Commercial Law. 2010
Artikel 1 maj 2010

Arbetsrättslig förhandlings- och informationsskyldighet vid offentligt uppköpserbjudande

Svensk Juristtidning 2010 s. 563
Artikel 1 maj 2010

Förslaget till ändringar i marknadsmissbrukslagen

Marknadsmissbrukslagen i praktiken. Stockholm Centre for Commercial Law. 2010
Artikel 1 januari 2010

"Handel" vid transaktioner utanför börs

Marknadsmissbrukslagen i praktiken. Stockholm Centre for Commercial Law. 2010
Artikel 1 maj 2009

Marknadsmissbruksdirektivets utnyttjanderekvisit

Juridisk Tidskrift 2009-10 s. 672
Artikel 1 maj 2009

Aktieägares rättigheter. Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar?

Stockholm Centre for Commercial Law. 2009
Artikel 5 maj 2008

Ett rättsfall om integrationsklausuler.

Svensk Juristtidning 2008 s 571
Artikel 1 maj 2008

Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten. Aktiebolagens minoritetsskydd.

Stockholm Centre for Commercial Law. 2008
Artikel 1 maj 2008

Beslutsförslag och avvikande beslut vid bolagsstämma.

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2008:3
Artikel 1 maj 2008

Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning.

Juridisk Tidskrift 2008-09 s 230
Artikel 2 maj 2005

Om villkorade och ovillkorade "anbud" vid offentliga uppköpserbjudanden

i Avtalslagen 90 år, 2005
Artikel 3 maj 2004

Financial Assistance in Sweden - a Pitfall with Penal Consequences

International Bar Association, Banking Law Newsletter May 2004
Artikel 1 maj 2004

The EU Financial Collateral Directive in Sweden: implications and implementing measures

International Bar Association , Banking Law Newsletter September 2004.
Artikel 1 maj 2004

Hembud av aktier - om jämkning, lösningsberättigads avstående samt säljarens lösningsrätt

Juridisk Tidskrift 2004-05 s. 580
Artikel 1 maj 2004

Hembud av aktier - om villkorade aktieöverlåtelser samt avtalade överlåtelsebegränsningars verkan mot tredje man

Juridisk Tidskrift 2004-05 s. 832
Artikel 1 maj 2003

Om syntetiska optioners giltighet

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2003 s. 251
Artikel 1 maj 2003

Getting the Deal Through

Mergers & Acquisitions in 45 jurisdictions worldwide, 2003, avseende Sverige
Artikel 1 maj 2002

Negativa förpliktelser och tredje män - särskilt om överträdelse av negative pledges i finansiella avtal

Juridisk Tidskrift 2002-03 s. 504
Artikel 1 maj 2002

Integrationsklausuler och dispositiv rätt

Juridisk Tidskrift 2002-03 s. 935
Artikel 1 maj 2001

Kontraktsbrott vid licensiering av immaterialrätt. Särskilt om fel.

i Finansierings- och kommersiellrättsliga studier 1, 2001

Böcker

Festskrift till Rolf Skog, 2021 (red., tillsammans med Ronald J. Gilson, Mats Isaksson, Erik Lidman och Johan Munck)

Bok 31 december 2016

The Swedish Takeover Code – An Annotated Commentary, 2016

Bok 30 april 2015

Takeover-reglerna - En kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och börsernas takeover-regler, 6 uppl. 2021

Bok 1 januari 2013

Hembud, förköp och samtycke. En kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen. 5 uppl. 2021

Bok 1 maj 2010

Takeover-reglerna - En kommentar

Bok 1 januari 2010

Marknadsmissbrukslagen i praktiken

Bok 1 maj 2006

Hembud, förköp och samtycke - överlåtelsebegränsningar i aktiebolagsrätten

Fientliga bud – anteckningar från ett kvällsseminarium, 2018