Gulestan Ali

Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Kurdiska

Gulestan är Associate i Vinges Investigations & International Disputes-grupp och har även en bred kompetens inom arbetsrätt. Hon har erfarenhet av arbetsrättsliga ärenden såsom omorganisationer och övertaligheter, uppsägningsärenden och transaktioner. Hon har även erfarenhet av internationell handel, tvister i Sverige som internationellt, Corporate Crime- och Compliance-frågor. Gulestan har tidigare bland annat gjort praktik vid Umeå tingsrätt, hon är även trespråkig och talar flytande kurdiska.

Utbildning

  • Umeå Universitet, juristexamen 2023

Erfarenhet

  • Vinge biträdande jurist, 2023–
  • Baker McKenzie, uppsatspraktikant, 2022–2023
  • Umeå Tingsrätt, praktik, 2022
  • Umeå Universitet, Amanuens, 2019–2023

Uppdrag

Uppdrag 20 juni 2024

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) i samband med ett erbjudande av…

Uppdrag 23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande…

Uppdrag 13 maj 2024

Vinge biträder EQT Infrastructure VI i budet på OX2

EQT Infrastructure VI, genom dess indirekt ägda dotterbolag Otello BidCo AB, lämnar ett rekommendera…

Uppdrag 22 januari 2024

Vinge företräder PSG Equity vid investering i Visit Group International AB

Vinge har företrätt den internationella private equity-firman PSG Equity i samband med dess invester…

Uppdrag 9 januari 2024

Vinge företräder Santander Consumer Finance vid förvärv av Athlon Sweden AB

Vinge företräder Santander Consumer Finance vid förvärv av samtliga aktier i Athlon Sweden AB, en de…

Uppdrag 9 januari 2024

Vinge företräder EQT Healthcare Growth i samband med dess förvärv av Mabtech

Vinge företräder EQT Healthcare Growth, en ny dedikerad förvärvsstrategi inom hälso- och sjukvårdsse…

Uppdrag 3 december 2023

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör…

Uppdrag 23 november 2023

Vinge har rådgivit The Weir Group i samband med dess förvärv av Sentiantechnologies AB ("Sentian")

The Weir Group, ett globalt och världsledande företag inom gruvteknologi, har förvärvat 100% av akti…

Uppdrag 12 oktober 2023

Vinge legal rådgivare åt Advania i dess förvärv av RTS

Vinge agerar som legal rådgivare åt Advania i samband med förvärvet av RTS Group AB ("RTS").