Linnéa Sellström

Counsel Advokat
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Jur kand Stockholms universitet 2013

Erfarenhet

  • Gernandt & Danielsson, Stockholm, senior associate, 2019
  • Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, New York och London, international lawyer och associate, 2017-2019
  • Roschier advokatbyrå, Stockholm, associate och senior associate, 2013-2017

Uppdrag

Uppdrag 16 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget til…

Uppdrag 12 mars 2024

Vinge har företrätt Vimian Group i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Vimian Group AB (publ) i samband med en delvis garanterad företrädesemission som…

Uppdrag 19 december 2023

Vinge biträder Norvestor i samband med budet på Permascand

Vinge har biträtt huvudägaren Norvestor VI L.P i samband med att Altor PC AB lämnat ett offentligt e…

Uppdrag 18 oktober 2023

Vinge företräder Thermo Fisher i samband med förvärvet av Olink

Vinge har företrätt Thermo Fisher Scientific Inc., (”Thermo Fisher”), världsledaren inom teknik till…

Uppdrag 22 juni 2023

Vinge har biträtt EQT IX i samband med försäljning av aktier i Beijer Ref AB (publ)

Vinge har biträtt EQT IX (”EQT”) i samband med nedförsäljning av aktier i Beijer Ref AB (publ) i en…

Uppdrag 7 juni 2023

Vinge biträder Symrise i budpliktsbudet på Swedencare

Symrise AG har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedencare AB (publ) enlig…

Uppdrag 4 maj 2023

Vinge biträder Xspray Pharma i samband med dess företrädesemission av units

Genom företrädesemission av units förväntas Xspray tillföras cirka 300 MSEK, med två teckningsoption…

Uppdrag 20 april 2023

Vinge biträder Yubico i fusionen med ACQ Bure

ACQ Bure AB, ett svenskt förvärvsbolag (s.k. SPAC) noterat på Nasdaq Stockholm och Yubico AB har ing…

Uppdrag 18 januari 2023

Vinge biträder François-Charles Oberthur i budet på Rolling Optics

François-Charles Oberthur har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna och innehavare av no…

Uppdrag 19 december 2022

Vinge biträder Velvet Cichlid i budet på Sleep Cycle

Velvet Cichlid har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Sleep Cycle AB (publ). Erbjud…

Uppdrag 16 december 2022

Vinge företräder Acrinova AB (publ) i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets listbyte til…

Uppdrag 1 december 2022
Uppdrag 16 september 2022

Vinge företräder Vimian i samband med en riktad nyemission om cirka 1 500 MSEK

Vinge företräder Vimian i samband med en riktad nyemission, varigenom bolaget tillförs cirka 1 500 M…

Uppdrag 15 juli 2022

Vinge företräder Oncopeptides i samband med riktad nyemission

Styrelsen för Oncopeptides har beslutat att genomföra en riktad nyemission, varigenom Oncopeptides t…

Uppdrag 2 maj 2022

Vinge biträder MGM i budet på LeoVegas

MGM Casino Next Lion, LLC har lämnat ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i LeoVegas…

Uppdrag 12 april 2022

Vinge har företrätt ABG Sundal Collier och Carnegie i samband med kapitalanskaffning i Xshore

Vinge har företrätt ABG Sundal Collier och Carnegie i samband med en kapitalanskaffning om 500 miljo…

Uppdrag 6 april 2022

Vinge har biträtt EQT AB (publ) i samband med dess obligationsemissioner om totalt 1 500 MEUR

EQT AB (publ) har emitterat hållbarhetslänkade obligationer (s.k. sustainability-linked bonds) om 75…

Uppdrag 22 mars 2022

Vinge rådgivare till Capillar i samband med Sveriges första de-SPAC-transaktion

Capillar och minoritetsaktieägarna har ingått ett avtal om att sälja samtliga aktier i Spolargruppen…

Uppdrag 16 mars 2022

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia, en ledande priva…

Uppdrag 8 november 2021

Vinge har biträtt Xspray Pharma i samband med nyemission

Vinge har biträtt Xspray Pharma, ett läkemedelsbolag med ett antal produktkandidater under klinisk u…

Uppdrag 10 september 2021

Vinge har biträtt Acrinova i samband med en nyemission

Vinge har biträtt Acrinova AB, ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige med t…

Uppdrag 17 augusti 2021

Vinge företräder Calliditas Therapeutics i samband med en riktad nyemission

Vinge företräder Calliditas Therapeutics, ett specialistläkemedelsbolag noterat på Nasdaq Stockholm…

Uppdrag 8 juni 2021

Vinge företräder Sleep Cycle AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Sleep Cycle AB (publ) ) (”Sleep Cycle” eller ”Bolaget”) i samband med noteringen på…

Uppdrag 4 juni 2021

Vinge har företrätt ABG Sundal Collier och Carnegie i samband med Permascands notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Vinge har företrätt ABG Sundal Collier och Carnegie i samband med Permascands notering på Nasdaq Fir…

Uppdrag 17 maj 2021

Vinge har biträtt EQT AB i samband med dess första obligationsemission om 500 MEUR

EQT AB (publ) har emitterat en hållbarhetslänkad obligation (en. s.k. sustainability-linked bond) om…

Uppdrag 7 maj 2021

Vinge företräder Acrinova i samband med företrädesemission

Vinge företräder Acrinova AB (publ) i samband med en företrädesemission som tillför Acrinova högst 1…

Uppdrag 11 mars 2021

Vinge företräder Oncopeptides i samband med riktad nyemission

Styrelsen för Oncopeptides har beslutat att genomföra en riktad nyemission, varigenom Oncopeptides t…

Uppdrag 9 mars 2021

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Heimstadens obligationsemission om 350 000 000 euro

Bankerna har gemensamt agerat arrangörer och bookrunners i samband med Heimstaden AB (publ):s emissi…

Uppdrag 3 februari 2021

Vinge har företrätt Pareto Securities i egenskap av finansiell rådgivare i samband med riktad nyemission i 24SevenOffice Scandinavia

Emissionen riktades till ett antal svenska och internationella institutionella investerare på basis…

Uppdrag 26 januari 2021

Vinge har företrätt EQT i samband med sammanslagningen med Exeter Property Group

Vinge har företrätt EQT i samband med ingåendet av avtal angående sammanslagning med Exeter Property…

Uppdrag 14 december 2020

Vinge biträder Recipharm i budet från Roar BidCo

Roar BidCo AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Recipha…

Uppdrag 14 december 2020

Vinge biträder Allgon i budet från Latour Industries

Latour Industries AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ). Erbjudand…

Uppdrag 8 december 2020

Vinge har biträtt Carrier vid försäljningen av innehavet i Beijer Ref

Carrier Global Corporation (”Carrier”) är en ledande global leverantör av system för värme, ventilat…

Uppdrag 25 november 2020

Vinge har företrätt Gränges i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Gränges AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission om cirka…

Uppdrag 12 november 2020

Vinge har företrätt Pareto Securities i egenskap av Sole Manager och Bookrunner i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Pareto Securities i egenskap av Sole Manager och Bookrunner i samband med en rik…

Uppdrag 23 oktober 2020

Vinge företräder Xspray Pharma i samband med riktad nyemission

Vinge har företrätt läkemedelsutvecklingsbolaget Xspray Pharma i samband med en riktad nyemission, v…

Uppdrag 16 oktober 2020

Vinge har företrätt Oncopeptides i samband med ingående av avtal om lånefacilitet om upp till 40 miljoner euro från EIB

Låneavtalet med EIB ger Oncopeptides tillgång till en lånefacilitet om upp till 40 miljoner euro uta…

Uppdrag 30 september 2020

Vinge biträder Internationella Engelska Skolan i samband med kontant budpliktserbjudande

Den 25 september 2020 offentliggjorde Aktiebolaget Grundstenen 300029, ägt av ett konsortium lett av…

Uppdrag 23 september 2020

Vinge har biträtt Carrier Global Corporation vid försäljning av 9,25 miljoner B-aktier i Beijer Ref AB (publ)

Vinge har biträtt Carrier Global Corporation vid försäljning av 9,25 miljoner B-aktier i Beijer Ref…

Uppdrag 13 augusti 2020

Vinge företräder Calliditas Therapeutics i samband med förvärv av kontrollpost i Genkyotex SA

Vinge företräder Calliditas Therapeutics, ett specialistläkemedelsbolag noterat på Nasdaq Stockholm…

Uppdrag 13 juli 2020

Vinge biträder Alfa Laval i budet på Neles

Alfa Laval AB (publ) har offentliggjort ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande till aktieägarna…

Uppdrag 10 juni 2020

Vinge företräder VNV Global i samband med koncernens domicilbyte från Bermuda till Sverige. 

Vinge har företrätt VNV Global i samband med processen att byta koncernens domicil från Bermuda till…

Uppdrag 11 maj 2020

Vinge företräder Oncopeptides i samband med riktad nyemission

Styrelsen för Oncopeptides har beslutat att genomföra en riktad nyemission, varigenom Oncopeptides t…

Nyhet

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor
Nyhet 6 juli 2021

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor

Advokaterna Sofie Bjärtun, Rikard Lindahl, Malin Malm Waerme och Daniel Wendelsson vid Vinges Stockh…