Utbildning

  • Uppsala universitet, jur. kand., 2019

Erfarenhet

  • Sommarnotarie på Vinge i Tvistlösningsgruppen 2019
  • Amanuens på juridiska institutionen vid Uppsala Universitet 2017-2019