Uppdrag

Vinge företräder Axcel vid förvärv av Oral Care

14 juli 2022

Vinge företräder Axcel vid förvärv av Oral Care, en ledande vårdgivare inom tandvård i Sverige och Norge.

Oral Care grundades 1989 i Stockholm, Sverige och var en pionjär i svensk mobil tandvård, som omfattar behandling av äldre och funktionshindrade patienter i deras egna hem, typiskt sett vårdhem och äldreboenden. Under 2015 utnyttjade Oral Care sin ledande mobila verksamhet för att etablera kliniker i Sverige. Sedan dess har företaget utökat sin kliniknärvaro genom att förvärva och integrera välpresterande kliniker i Sverige och Norge. Oral Care driver idag 12 kliniker i Sverige och två i Norge. Vidare är Oral Care Sveriges största privata leverantör av mobil tandvård, verksam i sju regioner i mellersta och södra Sverige.

Transaktionen är villkorad av tillämplig konkurrensmyndighets godkännande.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Elsie Nassar, Nando Basic och Ida Redander (M&A), Christoffer Nordin (Kommersiella avtal och Tillstånd), Mikael Ståhl, Linn Adelwald och Ellen Flygt (Bank- och finans), Frida Ställborn (Fastighetsrätt och Miljö), Julia Löfqvist (Regelefterlevnad), Lina André (Arbetsrätt), Nicklas Thorgerzon (IT och GDPR), Michael Montner och Ian Jonsson (Immaterialrätt), Johan Wahlbom och Victoria Fredén (Konkurrensanmälan) och Jessica Henning (Projekt- och VDR-assistent).

Relaterade nyheter

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023

Vinge i topp när juriststudenter rankar arbetsgivare

Vinge har för femte året i rad utnämnts till den mest populära arbetsgivaren bland affärsjuridiska byråer av svenska juriststudenter. Det visar Kantar/Prosperas undersökning Employer Branding Law 2022.
31 januari 2023