Vinge företräder Axcel vid förvärv av Oral Care, en ledande vårdgivare inom tandvård i Sverige och Norge.

Oral Care grundades 1989 i Stockholm, Sverige och var en pionjär i svensk mobil tandvård, som omfattar behandling av äldre och funktionshindrade patienter i deras egna hem, typiskt sett vårdhem och äldreboenden. Under 2015 utnyttjade Oral Care sin ledande mobila verksamhet för att etablera kliniker i Sverige. Sedan dess har företaget utökat sin kliniknärvaro genom att förvärva och integrera välpresterande kliniker i Sverige och Norge. Oral Care driver idag 12 kliniker i Sverige och två i Norge. Vidare är Oral Care Sveriges största privata leverantör av mobil tandvård, verksam i sju regioner i mellersta och södra Sverige.

Transaktionen är villkorad av tillämplig konkurrensmyndighets godkännande.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Elsie Nassar, Nando Basic och Ida Redander (M&A), Christoffer Nordin (Kommersiella avtal och Tillstånd), Mikael Ståhl, Linn Adelwald och Ellen Flygt (Bank- och finans), Frida Ställborn (Fastighetsrätt och Miljö), Julia Löfqvist (Regelefterlevnad), Lina André (Arbetsrätt), Nicklas Thorgerzon (IT och GDPR), Michael Montner och Ian Jonsson (Immaterialrätt), Johan Wahlbom och Victoria Fredén (Konkurrensanmälan) och Jessica Henning (Projekt- och VDR-assistent).

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024