Vinge företräder Axcel vid förvärv av Oral Care, en ledande vårdgivare inom tandvård i Sverige och Norge.

Oral Care grundades 1989 i Stockholm, Sverige och var en pionjär i svensk mobil tandvård, som omfattar behandling av äldre och funktionshindrade patienter i deras egna hem, typiskt sett vårdhem och äldreboenden. Under 2015 utnyttjade Oral Care sin ledande mobila verksamhet för att etablera kliniker i Sverige. Sedan dess har företaget utökat sin kliniknärvaro genom att förvärva och integrera välpresterande kliniker i Sverige och Norge. Oral Care driver idag 12 kliniker i Sverige och två i Norge. Vidare är Oral Care Sveriges största privata leverantör av mobil tandvård, verksam i sju regioner i mellersta och södra Sverige.

Transaktionen är villkorad av tillämplig konkurrensmyndighets godkännande.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Elsie Nassar, Nando Basic och Ida Redander (M&A), Christoffer Nordin (Kommersiella avtal och Tillstånd), Mikael Ståhl, Linn Adelwald och Ellen Flygt (Bank- och finans), Frida Ställborn (Fastighetsrätt och Miljö), Julia Löfqvist (Regelefterlevnad), Lina André (Arbetsrätt), Nicklas Thorgerzon (IT och GDPR), Michael Montner och Ian Jonsson (Immaterialrätt), Johan Wahlbom och Victoria Fredén (Konkurrensanmälan) och Jessica Henning (Projekt- och VDR-assistent).

Relaterat

Vinge biträder Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund

Vinge har biträtt Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund till Adelis Equity Partners Fund II.
21 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Wavecon

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Wavecon AB (”Wavecon”).
14 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Projektstaben

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Projektstaben i Sverige AB (”Projektstaben”).
14 februari 2024