Uppdrag

Vinge företräder Axcel vid förvärv av Oral Care

14 juli 2022

Vinge företräder Axcel vid förvärv av Oral Care, en ledande vårdgivare inom tandvård i Sverige och Norge.

Oral Care grundades 1989 i Stockholm, Sverige och var en pionjär i svensk mobil tandvård, som omfattar behandling av äldre och funktionshindrade patienter i deras egna hem, typiskt sett vårdhem och äldreboenden. Under 2015 utnyttjade Oral Care sin ledande mobila verksamhet för att etablera kliniker i Sverige. Sedan dess har företaget utökat sin kliniknärvaro genom att förvärva och integrera välpresterande kliniker i Sverige och Norge. Oral Care driver idag 12 kliniker i Sverige och två i Norge. Vidare är Oral Care Sveriges största privata leverantör av mobil tandvård, verksam i sju regioner i mellersta och södra Sverige.

Transaktionen är villkorad av tillämplig konkurrensmyndighets godkännande.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Elsie Nassar, Nando Basic och Ida Redander (M&A), Christoffer Nordin (Kommersiella avtal och Tillstånd), Mikael Ståhl, Linn Adelwald och Ellen Flygt (Bank- och finans), Frida Ställborn (Fastighetsrätt och Miljö), Julia Löfqvist (Regelefterlevnad), Lina André (Arbetsrätt), Nicklas Thorgerzon (IT och GDPR), Michael Montner och Ian Jonsson (Immaterialrätt), Johan Wahlbom och Victoria Fredén (Konkurrensanmälan) och Jessica Henning (Projekt- och VDR-assistent).

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022