Uppdrag

Vinge företräder Axcel vid förvärv av Progrits, ett ledande programvaruföretag inom vertikal mjukvara och informationstjänster

Progrits består av tio verksamheter som utvecklar och levererar verksamhetskritisk programvara och informationstjänster inom transport och logistik, fordonshandel och integrerad e-handel. Det B2B-fokuserade programvaruföretaget förenklar och automatiserar hanteringen av kundinformation och arbetsflöden för sina cirka 5 000 nordiska och internationella kunder.

Transaktionen är villkorad av tillämplig konkurrensmyndighets godkännande.

Vinges team bestod av Christina KokkoJohanna WibergViktor LennartssonNando Basic och Josef Groow (M&A), Mathilda Persson och Alva Skott (Kommersiella avtal), August Ahlin (Bank och finans), Madelene Andersson (Fastighetsrätt), Julia Löfqvist (Regelefterlevnad), Tove Hallbäck (Arbetsrätt), Lisa Hörnqvist (IT och GDPR), Arvid Axelryd och Felizia Wiker (Immaterialrätt), Sebastian Örndahl, Victoria Fredén och Hampus Peterson (Konkurrensanmälan) och Ellinore Boström Andersson (Projektassistent).

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024