Uppdrag

Vinge företräder Axcel vid förvärv av Progrits, ett ledande programvaruföretag inom vertikal mjukvara och informationstjänster

Progrits består av tio verksamheter som utvecklar och levererar verksamhetskritisk programvara och informationstjänster inom transport och logistik, fordonshandel och integrerad e-handel. Det B2B-fokuserade programvaruföretaget förenklar och automatiserar hanteringen av kundinformation och arbetsflöden för sina cirka 5 000 nordiska och internationella kunder.

Transaktionen är villkorad av tillämplig konkurrensmyndighets godkännande.

Vinges team bestod av Christina KokkoJohanna WibergViktor LennartssonNando Basic och Josef Groow (M&A), Mathilda Persson och Alva Skott (Kommersiella avtal), August Ahlin (Bank och finans), Madelene Andersson (Fastighetsrätt), Julia Löfqvist (Regelefterlevnad), Tove Hallbäck (Arbetsrätt), Lisa Hörnqvist (IT och GDPR), Arvid Axelryd och Felizia Wiker (Immaterialrätt), Sebastian Örndahl, Victoria Fredén och Hampus Peterson (Konkurrensanmälan) och Ellinore Boström Andersson (Projektassistent).

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023