Uppdrag

Vinge företräder Thermo Fisher i samband med förvärvet av Olink

Vinge har företrätt Thermo Fisher Scientific Inc., (”Thermo Fisher”), världsledaren inom teknik till vetenskap och forskning, med en årlig omsättning om över 40 miljarder USD, i samband med dess förvärv av Olink Holding AB (publ) (”Olink”).

Thermo Fisher kommer att lansera ett uppköpserbjudande att förvärva samtliga utestående stamaktier och amerikanska depåaktier i Olink för 26,00 USD per stamaktie i kontanter, vilket motsvarar 26,00 USD per depåaktie. Transaktionen värderar Olink till cirka 3,1 miljarder dollar, vilket inkluderar en nettokassa på cirka 143 miljoner dollar.

Olink är ett bolag vars syfte är att möjliggöra och påskynda området proteomik tillsammans med akademin, över flera sjukdomsområden för att möjliggöra nya upptäckter och förbättra patienters liv. Olink tillhandahåller en plattform av produkter och tjänster som distribueras till stora biofarmaceutiska företag och ledande kliniska och akademiska institutioner för att fördjupa förståelsen för mänsklig biologi i realtid och driva nuvarande hälsovård genom handlingsbar och effektiv vetenskap. Bolaget grundades 2016 och är väletablerat i Europa, Nordamerika och Asien. Olink har sitt huvudkontor i Uppsala och bolagets aktier är sedan 2021 noterade på Nasdaq Global Market.

Vinges team bestod huvudsakligen av Jonas Bergström, Erik Sjöman, Samra Tesser, Linnéa Sellström och Anna Svensson (M&A och aktiemarknad), Cecilia Möller Norstedt (tvistelösning), Mattias Schömer och Emelie Svanberg (skatt), Sam Seddigh, (arbetsrätt), Daniel Wendelsson, Victoria Fredén och Hampus Peterson (FDI) samt Malin Malm Waerme (IP).

Relaterat

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024