Uppdrag

Vinge företräder Cinven vid förvärv av Säkra

6 september 2022

Vinge har företrätt den internationella private equity-firman Cinven i samband med dess förvärv av Säkrakoncernen (”Säkra”).

Säkra, med drygt 350 medarbetare på ett 60-tal orter runt om i Sverige, erbjuder skräddarsydda försäkringslösningar, tjänstepensionsupplägg samt rådgivartjänster och är en av Sveriges ledande försäkringsförmedlare. Förvärvet av Säkra är den fjärde investeringen som Cinvens första Strategic Financial Fund (”SFF”) genomför.

SFF har sin grund i Cinvens ledande investeringsplattform för finansiella tjänster i Europa med en investeringsstrategi som fokuserar på områden där Cinven har utvecklat en betydande investeringsexpertis, såsom liv- och skadeförsäkring och återförsäkring, specialfinansiering med underliggande tillgångar, förmögenhetsförvaltning, försäkringsdistributörer och andra icke-kapitaltunga teknikbaserade förmedlare av finansiella tjänster.

Förvärvet är villkorat av godkännanden av Finansinspektionen och Konkurrensverket.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Samra Baytar, Carl Fredrik Wachtmeister och Robin Fagerström (M&A), Viveka Classon och Fabian Ekeblad (Corporate Insurance), Emma Stuart-Beck, Caroline Krassén, Henrik Schön och David Flodin (Financial Services), Hedvig Ekdahl (Commercial Agreements), Kristoffer Larsson (Real Estate), Louise Brorsson Salomon, Kamyar Najmi och Ellen Flygt (Banking and Finance), Rebecka Målquist (IP), Nicklas Thorgerzon (IT och GDPR) Sara Strandberg (Employment), David Olander och Victoria Fredén (ECR) samt Emy Rydén (projektassistent).

Möt Hanna Lemne, Competition Analyst

I somras var Hanna Lemne Competition Analyst i vår EU- och konkurrensrättsgrupp. Vi tog tempen på henne för att höra mer om hennes uppdrag, kombinationen nationalekonomi och juridik och sommaren på Vinge.
3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.
3 oktober 2022

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022