Vinge har företrätt den internationella private equity-firman Cinven i samband med dess förvärv av Säkrakoncernen (”Säkra”).

Säkra, med drygt 350 medarbetare på ett 60-tal orter runt om i Sverige, erbjuder skräddarsydda försäkringslösningar, tjänstepensionsupplägg samt rådgivartjänster och är en av Sveriges ledande försäkringsförmedlare. Förvärvet av Säkra är den fjärde investeringen som Cinvens första Strategic Financial Fund (”SFF”) genomför.

SFF har sin grund i Cinvens ledande investeringsplattform för finansiella tjänster i Europa med en investeringsstrategi som fokuserar på områden där Cinven har utvecklat en betydande investeringsexpertis, såsom liv- och skadeförsäkring och återförsäkring, specialfinansiering med underliggande tillgångar, förmögenhetsförvaltning, försäkringsdistributörer och andra icke-kapitaltunga teknikbaserade förmedlare av finansiella tjänster.

Förvärvet är villkorat av godkännanden av Finansinspektionen och Konkurrensverket.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Samra Baytar, Carl Fredrik Wachtmeister och Robin Fagerström (M&A), Viveka Classon och Fabian Ekeblad (Corporate Insurance), Emma Stuart-Beck, Caroline Krassén, Henrik Schön och David Flodin (Financial Services), Hedvig Ekdahl (Commercial Agreements), Kristoffer Larsson (Real Estate), Louise Brorsson Salomon, Kamyar Najmi och Ellen Flygt (Banking and Finance), Rebecka Målquist (IP), Nicklas Thorgerzon (IT och GDPR) Sara Strandberg (Employment), David Olander och Victoria Fredén (ECR) samt Emy Rydén (projektassistent).

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023