Uppdrag

Vinge företräder Cinven vid förvärv av Säkra

6 september 2022

Vinge har företrätt den internationella private equity-firman Cinven i samband med dess förvärv av Säkrakoncernen (”Säkra”).

Säkra, med drygt 350 medarbetare på ett 60-tal orter runt om i Sverige, erbjuder skräddarsydda försäkringslösningar, tjänstepensionsupplägg samt rådgivartjänster och är en av Sveriges ledande försäkringsförmedlare. Förvärvet av Säkra är den fjärde investeringen som Cinvens första Strategic Financial Fund (”SFF”) genomför.

SFF har sin grund i Cinvens ledande investeringsplattform för finansiella tjänster i Europa med en investeringsstrategi som fokuserar på områden där Cinven har utvecklat en betydande investeringsexpertis, såsom liv- och skadeförsäkring och återförsäkring, specialfinansiering med underliggande tillgångar, förmögenhetsförvaltning, försäkringsdistributörer och andra icke-kapitaltunga teknikbaserade förmedlare av finansiella tjänster.

Förvärvet är villkorat av godkännanden av Finansinspektionen och Konkurrensverket.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Samra Baytar, Carl Fredrik Wachtmeister och Robin Fagerström (M&A), Viveka Classon och Fabian Ekeblad (Corporate Insurance), Emma Stuart-Beck, Caroline Krassén, Henrik Schön och David Flodin (Financial Services), Hedvig Ekdahl (Commercial Agreements), Kristoffer Larsson (Real Estate), Louise Brorsson Salomon, Kamyar Najmi och Ellen Flygt (Banking and Finance), Rebecka Målquist (IP), Nicklas Thorgerzon (IT och GDPR) Sara Strandberg (Employment), David Olander och Victoria Fredén (ECR) samt Emy Rydén (projektassistent).

Relaterade nyheter

Vinge i topp när juriststudenter rankar arbetsgivare

Vinge har för femte året i rad utnämnts till den mest populära arbetsgivaren bland affärsjuridiska byråer av svenska juriststudenter. Det visar Kantar/Prosperas undersökning Employer Branding Law 2022.
31 januari 2023

Erik Sjöman utses till hedersdoktor

Erik Sjöman, delägare, utses till hedersdoktor vid Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet.
30 januari 2023

Vinges Mångfaldsprojekt fyller 20 år

Målet med Mångfaldsprojekt har sedan starten varit att bredda juristkåren och ta tillvara den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. Totalt har drygt 220 stipendier delats ut till gymnasieelever sedan projektet startades. Nu fyller projektet 20 år.
23 januari 2023