Uppdrag

Vinge företräder Cinven vid förvärv av Säkra

Vinge har företrätt den internationella private equity-firman Cinven i samband med dess förvärv av Säkrakoncernen (”Säkra”).

Säkra, med drygt 350 medarbetare på ett 60-tal orter runt om i Sverige, erbjuder skräddarsydda försäkringslösningar, tjänstepensionsupplägg samt rådgivartjänster och är en av Sveriges ledande försäkringsförmedlare. Förvärvet av Säkra är den fjärde investeringen som Cinvens första Strategic Financial Fund (”SFF”) genomför.

SFF har sin grund i Cinvens ledande investeringsplattform för finansiella tjänster i Europa med en investeringsstrategi som fokuserar på områden där Cinven har utvecklat en betydande investeringsexpertis, såsom liv- och skadeförsäkring och återförsäkring, specialfinansiering med underliggande tillgångar, förmögenhetsförvaltning, försäkringsdistributörer och andra icke-kapitaltunga teknikbaserade förmedlare av finansiella tjänster.

Förvärvet är villkorat av godkännanden av Finansinspektionen och Konkurrensverket.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Samra Baytar, Carl Fredrik Wachtmeister och Robin Fagerström (M&A), Viveka Classon och Fabian Ekeblad (Corporate Insurance), Emma Stuart-Beck, Caroline Krassén, Henrik Schön och David Flodin (Financial Services), Hedvig Ekdahl (Commercial Agreements), Kristoffer Larsson (Real Estate), Louise Brorsson Salomon, Kamyar Najmi och Ellen Flygt (Banking and Finance), Rebecka Målquist (IP), Nicklas Thorgerzon (IT och GDPR) Sara Strandberg (Employment), David Olander och Victoria Fredén (ECR) samt Emy Rydén (projektassistent).

Relaterat

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024