Uppdrag

Vinge företräder Axcel i samband med investering i XPartners

Vinge har företrätt Axcel i samband med dess investering i XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”), en hållbarhetsorienterad teknikkonsultkoncern specialiserad inom infrastruktur, offentliga och kommersiella byggnader samt miljötjänster.

Efter Axcels investering består XPartners-koncernen av nio affärsenheter med cirka 400 anställda fördelade över 30 kontor runtom i Sverige, med en total omsättning om cirka 600 miljoner kronor. XPartners är den första investeringen för Axcel VII.

För mer information om transaktionen, se klientens pressmeddelande.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Karl Klackenberg, Carl Fredrik Wachtmeister, Egil Svensson och Elsa Strandberg (M&A), Daniel Prawitz (Entreprenadrätt), Daniel Melander Björner och Tove Halläck (Arbetsrätt), Mikael Ståhl, Seyran Sahin, Karl-Gustaw Tobola och Ida Redander (Finansiering), Alexandra Tamm (Fastighetsrätt), Tove Tullberg och Julia Löfqvist (Compliance), Lisa Hörnqvist (GDPR), Trine Osen Bergqvist, Victoria Fredén och Alva Chambert (Konkurrensrätt) samt Emy Rydén (projektassistent).

Relaterat

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024

Vinge biträder Sobro vid investering i Clinton Marine Survey

Clinton Marine Survey har valt att bredda sitt ägande med Sobro som ny ägarpartner och majoritetsägare. Samtliga befintliga ägare kvarstår som betydande delägare. Clinton Marine Survey erbjuder högkvalitativa hydrografiska och geologiska undersökningar för navigering, muddringsoperationer, kartläggning, marint byggande med mera.
9 april 2024

Vinge har biträtt Helix Kapital vid fondetableringen av Helix Kapital Fund III

Vinge har biträtt Helix Kapital vid etableringen av Helix Kapitals tredje fond – Helix Kapital Fund III – som har stängts framgångsrikt med investeraråtaganden om drygt 1,5 miljarder kronor från en internationell investerarbas bestående av ett antal ledande finansiella institutioner. Investerarintresset i fondresningen var mycket starkt och fonden kraftigt övertecknad.
5 april 2024