Uppdrag

Vinge företräder Axcel i samband med investering i XPartners

Vinge har företrätt Axcel i samband med dess investering i XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”), en hållbarhetsorienterad teknikkonsultkoncern specialiserad inom infrastruktur, offentliga och kommersiella byggnader samt miljötjänster.

Efter Axcels investering består XPartners-koncernen av nio affärsenheter med cirka 400 anställda fördelade över 30 kontor runtom i Sverige, med en total omsättning om cirka 600 miljoner kronor. XPartners är den första investeringen för Axcel VII.

För mer information om transaktionen, se klientens pressmeddelande.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Karl Klackenberg, Carl Fredrik Wachtmeister, Egil Svensson och Elsa Strandberg (M&A), Daniel Prawitz (Entreprenadrätt), Daniel Melander Björner och Tove Halläck (Arbetsrätt), Mikael Ståhl, Seyran Sahin, Karl-Gustaw Tobola och Ida Redander (Finansiering), Alexandra Tamm (Fastighetsrätt), Tove Tullberg och Julia Löfqvist (Compliance), Lisa Hörnqvist (GDPR), Trine Osen Bergqvist, Victoria Fredén och Alva Chambert (Konkurrensrätt) samt Emy Rydén (projektassistent).

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023