Uppdrag

Vinge biträder EQT IX i samband med förvärvet av Parexel

14 december 2021

Vinge har biträtt EQT IX i frågor rörande konkurrensrättslig koncentrationskontroll i samband med EQT IX:s och Goldman Sachs Asset Managements förvärv av Parexel från Pamplona Capital Management för USD 8,5 miljarder.

Parexel erbjuder biofarmaceutiska outsourcingtjänster rörande kliniska studier i fas I-IV.
Förvärvet anmäldes till konkurrensmyndigheter i ett antal jurisdiktioner jorden runt inklusive till den Europeiska kommissionen. Vinges team bestod huvudsakligen av Emma Johansson, Johan Wahlbom, Victoria Fredén och Jesper Ekman.

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022