Nyhet

Den nya svenska FDI-lagen - Vinges experter beskriver de viktigaste insikterna i International Comparative Legal Guide

30 november 2023 FDI EU‑ och konkurrensrätt

Den 1 december träder den nya svenska FDI-lagen i kraft. Vinges kapitel i International Comparative Legal Guide - Foreign Direct Investment Regimes, skrivet av Martin Johansson och Victoria Fredén, ger en praktisk och överskådlig sammanfattning av den påverkan som säkerhetsskyddslagen och den nya FDI-lagen har på transaktioner av olika slag.

Kapitlet går bland annat igenom vilka investeringar och investerare som träffas av de svenska regelverken samt vilka aktiviteter som kan falla in under begreppen säkerhetskänslig respektive skyddsvärd verksamhet. I kapitlet behandlas även anmälnings- och granskningsprocesserna, liksom vilka sanktioner som kan bli aktuella om de krav som ställs upp i regelverken åsidosätts.

Såsom resten av ICLG:s FDI-guide är det svenska kapitlet särskilt relevant för den som behöver skaffa sig en uppfattning av om viss en transaktion riskerar att träffas av den tillämpliga nationella lagstiftningen och vad det innebär.

ICLG är en ledande global juridisk databas som täcker rättsläget genom referensmaterial, analyser, nyheter och juridiska guider inom 193 jurisdiktioner och 58 rättsområden. Den används av experter inom privat och offentlig sektor över hela världen och har idag mer än 5 miljoner sökningar per år.

 

Läs kapitlet här.