Uppdrag

Vinge har företrätt GeneraLife i samband med dess förvärv av Liviokoncernen

Vinge har företrätt GeneraLife, en av Europas största fertilitetskliniker som ägs av KKR i samband med dess förvärv av Liviokoncernen.

Livio är en av de största fertilitetskliniker i Norden och har för närvarande 9 kliniker i Sverige, Norge och Island. Förvärvet omfattar även Livios egen ägg- och spermiebank, Livio Egg and Spermbank, med försäljningscenter i Danmark.

Vinges team har bestått av ansvarig delägare Matthias Pannier och biträdande jurister Samra Baytar, Stina Bengtsson, Olivia Belding, Elias Bohlin (M&A), Trine Osen Bergqvist, Johan Wahlbom, Jakob Jeanrond, Victoria Fredén, Alva Chambert (Konkurrens), Christoffer Nordin, Mika Jordan (Tillstånd & Avtal), Rebecka Målquist (IP), Frida Ställborn, Karolina Cohrs (Fastighet), Calle Tengwall Pagels (Bank & Finans), Gustav Lindgren (Arbetsrätt), Karolina Fuhrman (IT & GDPR) and Jessica Henning (Projektassistent).

Relaterat

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024