Nyhet

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.

Vilka krav finns då en så kallad säkerhetskänslig verksamhet överlåts? Vad gäller enligt säkerhetsskyddslagen, och vad är att vänta i det lagförslag som väntas komma under våren?

Vinges kapitel i International Comparative Legal Guide, skrivet av Martin Johansson och Victoria Fredén, ger en praktisk och överskådlig sammanfattning av den påverkan som säkerhetsskyddslagens bestämmelser har på transaktioner av olika slag. Kapitlet går bland annat igenom vilka investeringar och investerare som regelverket träffar. Man går också igenom vilka sektorer som är av särskild betydelse, och vilka sanktioner som kan bli aktuella om en verksamhet åsidosätter de krav som ställs upp av regelverket.

Du läser kapitlet i sin helhet här.

Har du frågor om Foreign Direct Investments? Vänligen kontakta Martin Johansson, Daniel Wendelsson, Anders Leissner eller Victoria Fredén.