Uppdrag

Vinge företräder EQT Infrastructure i samband med försäljningen av en minoritetsandel i GlobalConnect till Mubadala

14 oktober 2022

Vinge företräder EQT Infrastructure III och IV (“EQT Infrastructure”) i samband med försäljningen av en minoritetsandel i GlobalConnect (“GlobalConnect”) till Mubadala Investment Company (“Mubadala”). EQT Infrastructure har varit involverad i GlobalConnect sedan 2017 och kommer att kvarstå som största aktieägare efter transaktionens avslutande.

GlobalConnect tillhandahåller fiberbaserade datakommunikations- och datacentertjänster till företag, offentliga organ och konsumenter i norra Europa. GlobalConnects infrastruktur hanterar mer än 50 procent av all genererad internettrafik i Norden via bolagets nätverk av 150 000 km fiberinfrastruktur och 35 000 m2 datacenterutrymme. GlobalConnect har cirka 1 800 anställda i regionen.

Genom att välkomna Mubadala som en minoritetsinvesterare i GlobalConnect avser EQT Infrastructure att bredda GlobalConnects långsiktiga aktieägarbas och dra fördel av Mubadalas tidigare investeringserfarenhet inom datacenter- och fiber-till-hemmet-tillgångar på flera olika marknader.  

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden och förväntas att vara avslutad under Q1 2023. 

Vinges team bestod av Daniel Rosvall, Maria Dahlin Kolvik, Karl Klackenberg, Desirée Hagenfeldt, Viktor Lennartsson, Nina Gransäter, Amanda Steen och Sebastian Saadieh (M&A), Lisa Hörnqvist och Mathilda Persson (Commercial Agreements), Daniel Wendelsson och Victoria Fredén (FDI), Sebastian Örndahl (Antitrust och Telecom Regulatory), Tove Tullberg (Compliance), Axel Jansson och Ida Redander (Banking and Finance), Axel Lennartsson (IP), Kristoffer Larson (Real Estate), Sara Strandberg (Employment) och Sara Dahlros Sköld, Emy Rydén, Julia Hagelberg och Christoffer Widström (VDR).

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022