Verksamhetsområden

Utbildning

  • Jur Dr

Utmärkelser

Erfarenhet

  • Konsult, von lode advokat, 2009-2013
  • Konsult, MAQS Law Firm, 2006-2009
  • Lektor vid Uppsala universitet, juridiska fakulteten, 2004-2006
  • Lektor vid Stockholms universitet, juridiska fakulteten, 2003

Artiklar

Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga NIR 2002 s. 16 2 december 2002
EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång NIR 2000 s. 640 1 december 2000
Förväxlingsläran under förändring NIR 1998 s. 486 1 december 1998
Visa alla artiklar

Böcker

Immaterialrättens struktur Norstedts Juridik, 2019 3 april 2019
Varumärkeslagen - en kommentar Norstedts Juridik, 2013 - sättning i oktober 11 december 2013
Immateriella gränsfall, rättsfallssamling med kommentarer Norstedts Juridik, 2005 1 december 2005
Visa alla böcker

Övriga meriter

  • Undervisat i immaterialrätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt vid universiteten i Stockholm och Uppsala.

Omnämnanden

Interviewees acknowledge Richard Wessman's expertise in trade mark and marketing law and describe him as "very knowledgeable and skilled."  - Chambers Global 2018

The "excellent" Richard Wessman gains recognition from sources for his knowledge of trade marks. He handles both contentious and non-contentious mandates. - Chambers Global and Europe 2016

Richard Wessman is a familiar market name for trade mark matters including litigation and damage claims. He is additionally regarded as "an excellent academic." - Chambers Global & Europe 2015

Richard Wessman a respected academic and litigator. WTR 1000, 2014