Nyhet

Vingetrio bakom ny lagkommentar till konkurrensskadelagen

Advokaterna Johan Karlsson, Richard Wessman och Trine Osen Bergqvist har skrivit ’Konkurrensskadelagen - En kommentar’ som ingår i Norstedts Gula Biblioteket.

Konkurrensskadelagen, som genomför EU:s skadeståndsdirektiv, innehåller bestämmelser om ersättning till följd av konkurrensrättsliga överträdelser. Konkurrensskadelagen gör det lättare för skadelidande att få skadestånd till följd av karteller och andra överträdelser av konkurrensreglerna. Anspråk på och tvister om skadestånd till följd av konkurrensbrott blir allt vanligare. Det är ofta fråga om betydande belopp.

”Vi är glada över att denna första upplaga nu är klar. Konkurrensskaderätten är ett nytt och viktigt rättsområde och litteraturen om konkurrensskadelagen är än så länge begränsad. Vi hoppas att lagkommentaren kommer till nytta för de som arbetar med denna typ av frågor,” säger författarna.

Boken finns även tillgänglig som e-bok via Juno.

Mer om författarna:

Johan Karlsson är advokat, delägare och ansvarig för advokatfirman Vinges specialistgrupp för EU- och konkurrensrätt. Med trettio års erfarenhet på området är han sedan många år rankad som en av landets främsta experter inom EU- och konkurrensrätt. Johan är författare till standardverket Konkurrensrätt – En handbok (6 uppl., 2022) och har även skrivit ett stort antal artiklar i ledande tidskrifter och andra publikationer.

Advokat, delägare, Jur. dr. Richard Wessman arbetar med immaterialrättsliga och kommersiella tvister samt rådgivning på Vinge. Richard disputerade vid Stockholms universitet med avhandlingen Varumärkeskonflikter (Norstedts Juridik 2002) och har därefter bedrivit undervisning och forskning vid universiteten i Stockholm och Uppsala. Richard är även topprankad i Chambers and Partners och är författare till Varumärkeslagen – en kommentar (Gula Biblioteket). Hans fokus, vid såväl akademisk som praktisk verksamhet, är på områdena för immaterialrätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Trine Osen Bergqvist är advokat och expert i Vinges specialistgrupp för EU- och konkurrensrätt. Trine har mer än tjugo års erfarenhet av konkurrensrättsliga frågor, varav nästan tio år i olika expert- och chefsbefattningar på Konkurrensverket. Trine är medförfattare till standardverket Konkurrensrätt – En handbok (6 uppl., 2022).