Nyhet

Vingar ger ut lärobok i immaterialrätt

Norstedts har nyligen givit ut en bok i immaterialrätt skriven av Richard Wessman, Ilze Lukins och Jakob Kraus. Boken är tänkt som en koncentrerad lärobok som syftar till att ge ett vitt spektra av läsare en god inblick i immaterialrättens olika delar.

Richard Wessman blev kontaktad av förlaget med frågan om att ta fram en lärobok i immaterialrätt. Önskan var en bok som var mer koncentrerad än de böcker som redan fanns på marknaden. Under diskussionerna kom man fram till att det vore roligt att, till skillnad från kutymen i läroboksbranschen, låta två yngre kollegor vara medförfattare till boken. Ilze Lukins och Jakob Kraus togs in i bokarbetet och sedan har trion arbetat systematiskt med författandet:

”Boken är tänkt för en bred läsekrets där du inte behöver  ha en djup juridisk förståelse för att finna den användbar. Syftet är att förstå immaterialrättens struktur och ge läsaren en helhetsförståelse men det finns även en del djupare tankar om varför vi har en immaterialrätt”, beskriver Ilze Lukins.

Läroboken skiljer sig från tidigare böcker i ämnet genom att man gjort en konceptuell uppdelning av immaterialrätten baserad på problemområden, snarare än att beskriva området lag för lag.

Finns det något som varit särskilt intressant att skriva om?

”Att beskriva immaterialrättens roll i avtal och transaktioner. Just den delen är endast sparsamt behandlad i litteraturen trots att det är en mycket viktig del av det praktiska arbetet med immaterialrätt. Utan immaterialrättsliga registreringar vet t.ex. köparen av ett bolag inte vad som egentligen ingår i köpet. IP-rätten formaliserar därigenom den immaterialrättsliga delen av företagsförvärvet och skapar därmed en trygghet och förutsebarhet för köparen.”, berättar Richard Wessman.

Jakob Kraus vill i boken lyfta IP-rättens syfte i ett bredare perspektiv:

”Väl utformade rättigheter gynnar innovationer genom att det ger en ensamrätt till det som skapas. Det ger ett grundläggande incitament till skapande. Vissa delar av immaterialrätten har idag också kommit att bli ännu viktigare på grund av den digitala sfären. Det finns många utmaningar när det gäller att skapa ett immaterialrättsligt skydd i en digital miljö.”

 

För mer info om läroboken Immaterialrättens Struktur, besök gärna Nordstedts Juridik.

Vid frågor vänligen kontakta:

Richard Wessman
Delägare, Advokat
010 614 30 22
richard.wessman@vinge.se

Ilze Lukins
Biträdande jurist
010 614 34 42
ilze.lukins@vinge.se

Jakob Kraus
Biträdande jurist
010 614 31 62
jakob.kraus@vinge.se