Nyhet

Vinge lanserar IP-podd

9 september 2021 IP-Kompassen Immaterialrätt

Immateriella tillgångar såsom patent, varumärken och upphovsrättigheter har idag en allt större betydelse för ett bolags framgång och utveckling. Vinge lanserar därför IP-Kompassen, en podd med syfte att höja kunskapsnivån inom immaterialrättsområdet och förbättra förutsättningarna för bolag, oavsett mognad och bransch, att förvalta och maximera nyttan av bolagets immateriella tillgångar.

Immateriella tillgångar samlar idag enorma värden i svenska bolag, och digitaliseringen innebär ett allt ökande fokus på immateriella tillgångar.

”Immateriella tillgångar står idag för en betydande del av ett bolags värde, vilket är skälet till att vi vill skapa en större medvetenhet om IP-frågorna och hur man framgångsrikt kan förvalta dessa tillgångar. Uppemot 80 % av bolagets värde är idag ofta hänförligt till bolagets immateriella tillgångar, och i startups och högteknologiska branscher är siffran ofta ännu högre. Att på ett optimalt sätt hantera de immaterialrättsliga frågorna har därför stor betydelse för verksamheten utifrån ett kommersiellt perspektiv. Genom IP-Kompassen vill vi ge fler bolag bättre kunskap inom immaterialrättsområdet, och på ett lättillgängligt sätt dela med oss av erfarenheter och praktiska tips.”

beskriver Anna Maria Lagerqvist Gahm, jurist, IP/IT-expert på Vinge och programledare för IP-Kompassen.

”Som ledande rådgivare på IP-området ser vi hur det finns ett ökande behov av att hantera IP-frågorna som de strategiskt mycket viktiga frågor de utgör. Genom IP-Kompassen vill vi öka medvetenheten och kunskapen om bolagets immateriella tillgångar, och dela med oss av insikter och nyckelfrågor som kan ha ett stort värde i en kommersiell kontext.”

understryker Richard Wessman, delägare och gruppchef, immaterialrätt.

I Sverige står immaterialrättsintensiva verksamheter för cirka 40 procent av vår BNP, vilket gör hanteringen av IP-tillgångar till en starkt prioriterad fråga.

IP-Kompassen fokuserar på IP-frågor med stor kommersiell betydelse, och bjuder på insikter och praktiska erfarenheter från såväl industrin som från perspektivet som extern rådgivare. Podden riktar sig till dig som är bolagsjurist, IP-ansvarig, R&D-chef eller VD, och till dig som intresserar dig för immaterialrättsliga frågor i verksamheten.