Utbildning

 • Lunds universitet, jur kand, 2000
 • Queen Mary, University of London 1999

Awards

Nyheter

Erfarenhet

 • Tingstjänstgöring 2000

Artiklar

Kontrollen över ägarkretsen och aktieägaravtalets verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare Aktieägaravtal: ett symposium, 2018 20 september 2018
Public mergers and acquisitions in Sweden: overview Practical Law, 2018 17 juli 2018
Fientliga bud i den svenska takeover-regleringen FIENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN – NOTERINGAR FRÅN ETT KVÄLLSSEMINARIUM, 2018 17 juli 2018
Visa alla artiklar

Böcker

The Swedish Takeover Code – An Annotated Commentary, 2016 31 december 2016
Takeover-reglerna - En kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och börsernas takeover-regler, 4 uppl. 2015 30 april 2015
Hembud, förköp och samtycke. En kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen. 4 uppl. 2017 1 januari 2013
Visa alla böcker

Övriga meriter

 • Ledamot av styrelsen för Sveriges Advokatsamfund
 • Ledamot av styrelsen för Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet
 • Ledamot av Aktiemarknadsnämnden, särskild rådgivare till nämndens kansli
 • Expert i Utredningen om EU:s revisionspaket
 • Sakkunnig i Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden
 • Ledamot av Nasdaq Stockholms bolagskommitté
 • Ledamot av forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law
 • Ledamot av redaktionskommittén för Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Omnämnanden

Interviewees remark: "He is the excellent combination of a theoretical and a pragmatic lawyer. He is efficient, responsive and belongs to the absolute top level in this area." (Capital Markets Equity) Chambers & Partners 2019

Erik Sjöman  continues his rise through the rankings thanks to excellent recognition from the market. Clients report that he has the "rare quality of being able to balance the academic and the commercial aspects." (Corporate/M&A) Chambers & Partners 2019

Erik Sjöman is ranked as Highly regarded at IFLR 1000 2019

Erik Sjöman advises clients on corporate matters and equity capital markets mandates and is particularly known for public M&A. Clients say: "He is a lawyer who really knows how to add value to his clients. He always has an answer that can be used by the client." - Chambers & Partners 2018

Erik Sjöman är favoriten i undersökningen Advokaternas Affärsadvokat 2017 (arr: Legally yours), där advokater själva väljer vem de helst vill anlita. Erik toppade även 2016 denna undersökning. Han omnämns som "Mycket, mycket kapabel". - Legally yours 2017

Erik Sjöman represents listed companies in a wide array of capital markets and corporate law issues whilst offering specialist expertise in public takeovers and equity offerings. - Chambers & Partners 2017

Erik Sjöman is a highly regarded individual within the equity capital markets field. - Chambers & Partners 2016

The "brilliant" Erik Sjöman advises on both public M&A and ECM. "He has a fantastic business sense and puts his views in the right context; he is an important regular adviser to us," impressed sources say. - Chambers & Partners 2015

"Erik Sjöman is just excellent for public market issues, corporate governance and takeovers. I certainly consult him for tricky issues," said one client. - Chambers & Partners 2014

One of the best”, “excellent” - IFLR1000

An asset to any project team”, “Combines legal expertise with commercial focus” - Legal 500