Uppdrag

Vinge biträder Electra Gruppen i samband med samgåendet med Elon Group

9 december 2021

Electra Gruppen, noterat på Nasdaq Stockholm, utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer inom framför allt hemelektronik och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppens samgående med Elon Group skapar den ledande frivilliga fackhandelskedjan i Norden för produkter till hemmet med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, belysning och inredning vilka erbjuds konsumenter och företag.

Baserat på stängningskursen för Electra Gruppens aktie på Nasdaq Stockholm den 6 december 2021 motsvarar köpeskillingen för samtliga aktier i Elon Group cirka 628 miljoner kronor. Samgåendet är planerat att genomföras under första halvåret 2022.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Charlotte Levin, Erik Sjöman, Amanda Knutsson, Annika Nyberg Ekenberg (Corporate public), samt Johan Karlsson, Sebastian Örndahl och Jakob Jeanrond (EU och konkurrens).

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022