Uppdrag

Vinge biträder Electra Gruppen i samband med samgåendet med Elon Group

9 december 2021

Electra Gruppen, noterat på Nasdaq Stockholm, utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer inom framför allt hemelektronik och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppens samgående med Elon Group skapar den ledande frivilliga fackhandelskedjan i Norden för produkter till hemmet med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, belysning och inredning vilka erbjuds konsumenter och företag.

Baserat på stängningskursen för Electra Gruppens aktie på Nasdaq Stockholm den 6 december 2021 motsvarar köpeskillingen för samtliga aktier i Elon Group cirka 628 miljoner kronor. Samgåendet är planerat att genomföras under första halvåret 2022.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Charlotte Levin, Erik Sjöman, Amanda Knutsson, Annika Nyberg Ekenberg (Corporate public), samt Johan Karlsson, Sebastian Örndahl och Jakob Jeanrond (EU och konkurrens).

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022