Uppdrag

Vinge biträder Cafeyn i samband med Bonnier News bud på Readly

Tidnings AB Marieberg, en del av Bonnier News, har offentliggjort ett uppköpserbjudande om 455 miljoner kronor avseende aktierna i Readly International AB (publ).

Cafeyn Group och Bonnier News har i samband med detta träffat avtal med avsikten att Cafeyn blir ägare av Readlys icke-nordiska verksamheter, villkorat av att uppköpserbjudandet fullföljs. Vinge biträder Cafyen.

Vinges team består huvudsakligen av Erik Sjöman, Henrik Borna, Daniel Daun, Lisa Bourghardt och Martin Svanberg.

Relaterat

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024