Uppdrag

Vinge biträder Investor i Agnafit Bidcos bud på Sobi

Agnafit Bidco AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 69,4 miljarder kronor.

Vinges team bestod av Erik Sjöman som biträder Investor AB (publ), som är Sobis största aktieägare.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024