Uppdrag

Vinge företräder Haypp Group i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

13 oktober 2021

Vinge företräder Haypp Group AB (publ) (”Haypp Group”) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet offentliggjordes den 4 oktober 2021 och första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market var den 13 oktober 2021. Priset i erbjudandet var 66 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Haypp Group om cirka 1,9 miljarder kronor.

Haypp Group är ett e-handelsföretag som säljer nikotinpåsar och snus online i nio länder i Europa och USA. Bolaget säljer ett brett sortiment av varumärken från alla leverantörer inom kategorin genom tio e-handelsplattformar och varumärken. Den största handelsplattformen är svenska snusbolaget.se. Haypp Group grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Vinges team består huvudsakligen av Christian Lindhé, Erik Sjöman, Kristian Ford (klientansvarig partner), Martin Svanberg och Johanne Örnfeldt Svensson (kapitalmarknad och publik M&A) samt Niklas Törnell och Carl Trolle Olson (M&A).

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021