Uppdrag

Vinge företräder Haypp Group i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Vinge företräder Haypp Group AB (publ) (”Haypp Group”) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet offentliggjordes den 4 oktober 2021 och första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market var den 13 oktober 2021. Priset i erbjudandet var 66 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Haypp Group om cirka 1,9 miljarder kronor.

Haypp Group är ett e-handelsföretag som säljer nikotinpåsar och snus online i nio länder i Europa och USA. Bolaget säljer ett brett sortiment av varumärken från alla leverantörer inom kategorin genom tio e-handelsplattformar och varumärken. Den största handelsplattformen är svenska snusbolaget.se. Haypp Group grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Vinges team består huvudsakligen av Christian Lindhé, Erik Sjöman, Kristian Ford (klientansvarig partner), Martin Svanberg och Johanne Örnfeldt Svensson (kapitalmarknad och publik M&A) samt Niklas Törnell och Carl Trolle Olson (M&A).

Relaterat

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023