Uppdrag

Vinge biträdde Creades i inlösenerbjudande

8 juni 2015

Creades AB (publ) (Nasdaq Stockholm) har genomfört ett till aktieägarna riktad erbjudande om inlösen av aktier, varigenom cirka 143 miljoner kronor utskiftats till ägarna. Vinge biträdde Creades.

Vinges team bestod av Erik Sjöman, Jo-Anna Nordström och Rikard Lindahl.

Relaterat

Vinge har företrätt CTEK i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 miljoner kronor.
29 mars 2023

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023