Uppdrag

Vinge biträder Aneo i budet på Scandinavian Biogas

Aneo Renewables Holding AS har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB enligt reglerna om budplikt. Erbjudandet värderar aktierna i Scandinavian Biogas till cirka 670 miljoner kronor. Vinge biträder Aneo.

Vinges team består huvudsakligen av Erik Sjöman, Christian Lindhé, Martin Svanberg och Johan Åhman.

 

--

 

 

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024