Uppdrag

Vinge företräder Creades vid noteringen på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad

5 december 2013

Creades AB (publ) (NASDAQ OMX First North) har godkänts för notering på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. Första handelsdag är den 6 december 2013.

Vinge företräder Creades. Vinges team består huvudsakligen av Erik Sjöman, Jo-Anna Nordström, Christian Lindhé och Rikard Lindahl samt, beträffande skatt, Maria Schultzberg och Maria Doeser.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024