Uppdrag

Vinge biträdde IBT vid noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

10 september 2018 Kapitalmarknad och publik M&A

Aktierna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) har upptagits till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Mid Cap).

 Vinge biträdde IBT.

Vinges team bestod huvudsakligen av Erik Sjöman, Christian Lindhé och Astrid Karlsson..
 

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023