Uppdrag

Vinge biträder ZetaDisplay i budet från Hanover

28 juni 2021

Hanover Active Equity Fund II har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ). Det totala värdet av erbjudandet är cirka 710 miljoner kronor.

Vinge biträder ZetaDisplay. Vinges team består huvudsakligen av Erik Sjöman, Anna Edström och Johanne Örnfeldt Svensson.

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022