Nyhet

Erik Sjöman utses till hedersdoktor

30 januari 2023 Om byrån

Erik Sjöman, delägare, utses till hedersdoktor vid Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet.

Som en av landets främsta experter inom aktiebolagsrätt, bolagsstyrning och aktiemarknadsrätt har Erik under flera år arbetat med översynen av de svenska takeover-reglerna. Han är idag ledamot av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd, ledamot av Aktiemarknadsnämnden samt särskild rådgivare till nämndens kansli.

Med en stor mängd rättsvetenskapliga artiklar och flera bokprojekt har Erik kontinuerligt bidragit till den rättsvetenskapliga litteraturen. Han är även en återkommande föreläsare vid flera av Juridiska Fakultetens fördjupningskurser.

Erik är också en av de ursprungliga initiativtagarna till startandet av ett affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet (ACLU). Han är idag ordförande i ACLU - Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet, där han bidrar till fakultetens forskning, utbildning och samverkan inom förmögenhetsrätten.

Erik promoveras tillsammans med professor Helle Krunke i Lunds Domkyrka 26 maj.