Nyhet

Erik Sjöman utses till hedersdoktor

30 januari 2023 Om byrån

Erik Sjöman, delägare, utses till hedersdoktor vid Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet.

Som en av landets främsta experter inom aktiebolagsrätt, bolagsstyrning och aktiemarknadsrätt har Erik under flera år arbetat med översynen av de svenska takeover-reglerna. Han är idag ledamot av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd, ledamot av Aktiemarknadsnämnden samt särskild rådgivare till nämndens kansli.

Med en stor mängd rättsvetenskapliga artiklar och flera bokprojekt har Erik kontinuerligt bidragit till den rättsvetenskapliga litteraturen. Han är även en återkommande föreläsare vid flera av Juridiska Fakultetens fördjupningskurser.

Erik är också en av de ursprungliga initiativtagarna till startandet av ett affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet (ACLU). Han är idag ordförande i ACLU - Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet, där han bidrar till fakultetens forskning, utbildning och samverkan inom förmögenhetsrätten.

Erik promoveras tillsammans med professor Helle Krunke i Lunds Domkyrka 26 maj. 

Relaterade nyheter

Vinge topprankat i 12 områden i Chambers & Partners Europe Guide 2023

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Partners årliga ranking. Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden och ett betydande antal individuella rankingar.
17 mars 2023 Om byrån

Vinge behåller toppranking

Årets resultat i Chambers & Partners globala ranking har nu offentliggjorts, där vi gläder oss åt topprankingar i samtliga sju områden och ett stort antal individuella rankingar. Ett stort tack till våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med rankingprocessen.
17 februari 2023 Om byrån

WTR 1000 - Vinge erhåller svensk toppnotering

Vinge utnämns till ”Top firm in Sweden” när World Trademark Review presenterar årets ranking. Utmärkelsen är guidens främsta, och baseras på intervjuer och granskningar av rådgivningens kvalité och komplexitet.
13 februari 2023 Om byrån