Uppdrag

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia

16 mars 2022

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia, en ledande privat investeringsfirma i Asien med 17,7 miljarder euro i förvaltat kapital. Den totala köpeskillingen uppgår till 6,8 miljarder euro.

Genom transaktionen kommer EQT att förvärva 100 procent av aktierna i förvaltningsbolaget BPEA, BPEA general partners som kontrollerar BPEA fonderna, och rätten till carried interest i utvalda befintliga fonder. Den totala köpeskillingen uppgår till 6,8 miljarder euro, varav cirka 5,3 miljarder euro kommer att utgöras av 191,2 miljoner nyemitterade aktier i EQT (motsvarande en utspädning om cirka 16 procent), plus 1,5 miljarder euro i kontant vederlag. Transaktionen är villkorad av sedvanliga fullföljandevillkor och fullföljandet förväntas ske under det fjärde kvartalet 2022.

Vinges team består huvudsakligen av Sofie Bjärtun, Erik Sjöman, Linnéa SellströmLorin Arabi, Pernilla Björklund, Marcus GladerEmma Johansson, Sebastian Örndahl, Jesper Ekman och Adam Löfquist

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter