Uppdrag

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia

16 mars 2022

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia, en ledande privat investeringsfirma i Asien med 17,7 miljarder euro i förvaltat kapital. Den totala köpeskillingen uppgår till 6,8 miljarder euro.

Genom transaktionen kommer EQT att förvärva 100 procent av aktierna i förvaltningsbolaget BPEA, BPEA general partners som kontrollerar BPEA fonderna, och rätten till carried interest i utvalda befintliga fonder. Den totala köpeskillingen uppgår till 6,8 miljarder euro, varav cirka 5,3 miljarder euro kommer att utgöras av 191,2 miljoner nyemitterade aktier i EQT (motsvarande en utspädning om cirka 16 procent), plus 1,5 miljarder euro i kontant vederlag. Transaktionen är villkorad av sedvanliga fullföljandevillkor och fullföljandet förväntas ske under det fjärde kvartalet 2022.

Vinges team består huvudsakligen av Sofie Bjärtun, Erik Sjöman, Linnéa SellströmLorin Arabi, Pernilla Björklund, Marcus GladerEmma Johansson, Sebastian Örndahl, Jesper Ekman och Adam Löfquist

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022