Uppdrag

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia, en ledande privat investeringsfirma i Asien med 17,7 miljarder euro i förvaltat kapital. Den totala köpeskillingen uppgår till 6,8 miljarder euro.

Genom transaktionen kommer EQT att förvärva 100 procent av aktierna i förvaltningsbolaget BPEA, BPEA general partners som kontrollerar BPEA fonderna, och rätten till carried interest i utvalda befintliga fonder. Den totala köpeskillingen uppgår till 6,8 miljarder euro, varav cirka 5,3 miljarder euro kommer att utgöras av 191,2 miljoner nyemitterade aktier i EQT (motsvarande en utspädning om cirka 16 procent), plus 1,5 miljarder euro i kontant vederlag. Transaktionen är villkorad av sedvanliga fullföljandevillkor och fullföljandet förväntas ske under det fjärde kvartalet 2022.

Vinges team består huvudsakligen av Sofie Bjärtun, Erik Sjöman, Linnéa Sellström, Joel Magnusson, Lorin Arabi, Pernilla Björklund, Marcus GladerEmma Johansson, Sebastian Örndahl, Jesper Ekman och Adam Löfquist

Relaterat

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023

Vinge har företrätt Elektroskandia i samband med dess majoritetsinvestering i Aprilice

Vinge har företrätt Elektroskandia (ett Soneparägt bolag) i samband med dess förvärv av 70 % av aktierna i Aprilice, en av de ledande solenergiplattformarna i Nordeuropa.
20 september 2023