Uppdrag

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia, en ledande privat investeringsfirma i Asien med 17,7 miljarder euro i förvaltat kapital. Den totala köpeskillingen uppgår till 6,8 miljarder euro.

Genom transaktionen kommer EQT att förvärva 100 procent av aktierna i förvaltningsbolaget BPEA, BPEA general partners som kontrollerar BPEA fonderna, och rätten till carried interest i utvalda befintliga fonder. Den totala köpeskillingen uppgår till 6,8 miljarder euro, varav cirka 5,3 miljarder euro kommer att utgöras av 191,2 miljoner nyemitterade aktier i EQT (motsvarande en utspädning om cirka 16 procent), plus 1,5 miljarder euro i kontant vederlag. Transaktionen är villkorad av sedvanliga fullföljandevillkor och fullföljandet förväntas ske under det fjärde kvartalet 2022.

Vinges team består huvudsakligen av Sofie Bjärtun, Erik Sjöman, Linnéa Sellström, Joel Magnusson, Lorin Arabi, Pernilla Björklund, Marcus GladerEmma Johansson, Sebastian Örndahl, Jesper Ekman och Adam Löfquist

Relaterat

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024

Vinge biträder Sobro vid investering i Clinton Marine Survey

Clinton Marine Survey har valt att bredda sitt ägande med Sobro som ny ägarpartner och majoritetsägare. Samtliga befintliga ägare kvarstår som betydande delägare. Clinton Marine Survey erbjuder högkvalitativa hydrografiska och geologiska undersökningar för navigering, muddringsoperationer, kartläggning, marint byggande med mera.
9 april 2024

Vinge har biträtt Helix Kapital vid fondetableringen av Helix Kapital Fund III

Vinge har biträtt Helix Kapital vid etableringen av Helix Kapitals tredje fond – Helix Kapital Fund III – som har stängts framgångsrikt med investeraråtaganden om drygt 1,5 miljarder kronor från en internationell investerarbas bestående av ett antal ledande finansiella institutioner. Investerarintresset i fondresningen var mycket starkt och fonden kraftigt övertecknad.
5 april 2024