Uppdrag

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia, en ledande privat investeringsfirma i Asien med 17,7 miljarder euro i förvaltat kapital. Den totala köpeskillingen uppgår till 6,8 miljarder euro.

Genom transaktionen kommer EQT att förvärva 100 procent av aktierna i förvaltningsbolaget BPEA, BPEA general partners som kontrollerar BPEA fonderna, och rätten till carried interest i utvalda befintliga fonder. Den totala köpeskillingen uppgår till 6,8 miljarder euro, varav cirka 5,3 miljarder euro kommer att utgöras av 191,2 miljoner nyemitterade aktier i EQT (motsvarande en utspädning om cirka 16 procent), plus 1,5 miljarder euro i kontant vederlag. Transaktionen är villkorad av sedvanliga fullföljandevillkor och fullföljandet förväntas ske under det fjärde kvartalet 2022.

Vinges team består huvudsakligen av Sofie Bjärtun, Erik Sjöman, Linnéa Sellström, Joel Magnusson, Lorin Arabi, Pernilla Björklund, Marcus GladerEmma Johansson, Sebastian Örndahl, Jesper Ekman och Adam Löfquist

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024