Uppdrag

Vinge biträder La Française des Jeux SA i budet på Kindred Group plc

La Française des Jeux SA, Frankrikes nationella lotteri och ledande betting- och speloperatör, har lämnat ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Kindred Group plc avseende de depåbevis i Kindred Group plc som är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Genom transaktionen stärker La Française des Jeux SA sin position i Europa inom spel och betting.

Med sin portfölj av välkända varumärken erbjuder Kindred Group plc underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för 1,6 miljoner aktiva kunder. Genom transaktionen bildas en ledande europeisk spelaktör med ökad skalbarhet, tekniska möjligheter och större diversifiering. Transaktionen är också förenlig med klassledande hållbarhet och ansvarsfullt spelande.

Erbjudandets värde uppgår till cirka 28 miljarder kronor. Vinge biträder La Française des Jeux SA.

Vinges team består av David Andersson, Erik Sjöman, William Kåge, Gabriel Chabo och Isabell Bitar (Kapitalmarknad och publik M&A) samt av Louise Brorsson Salomon och Helena Göransson (Bank och finans).

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024