Branscher

Utbildning

  • Lunds universitet, jur kand, 1993
  • Universitetet i Maastricht, Nederländerna, Erasmus certifikat 1992

Erfarenhet

  • Vinge Bryssel 1995-1999, 2002, 2006, 2015-2018
  • Konkurrensverket 1993-1995

Artiklar

Nytt EG-gruppundantag för distribution och service av motorfordon Europarättslig Tidskrift 4/2002 1 januari 2002
The Swedish Competition Rules for the Agricultural Sector [1996] 5 ECLR 318 1 januari 1996
The Swedish Block Exemption for Chains in the Retail Trade [1995] 2 ECLR 125 1 januari 1995

Böcker

Franchising ur ett konkurrensrättsligt perspektiv Juristförlaget, Stockholm, 1996 1 januari 1996
EEC Directives and Direct Effect - A study of the Case-law from the European Court of Justice from Grad to Francovich Affärsjuridiska Uppsatser, Iustens Förlag, 1994 1 januari 1994

Omnämnanden

He ”understands the legal and business issues”. The Legal 500, 2010