Uppdrag

Vinge företräder BHG Group i samband med konsolidering av Hemfint Kristianstad och Arc E-Commerce samt förvärv av Trendrum

Två av BHG Group AB:s befintliga verksamheter, Hemfint Kristianstad AB med siten hemfint.se och Arc E-Commerce AB med siten Outl1.se, konsolideras. Samtidigt förvärvas Trendrum AB med siten trendrum.se. Tillsammans bildar de Hemfint Group vars omsättning 2023 uppgick proforma till cirka 800 Mkr.

Trendrum förvärvas från dess grundare, som även är grundare till Hemfint, och BHG Group erlägger inget kontant vederlag för förvärvet. BHG Group förvärvar 67,5 procent av Trendrum mot en köpeskilling om 32,5 procent av koncernens innehav i Arc E-Commerce samt 16,3 procent av innehavet i Hemfint Kristianstad. Ägandet av dessa bolag kommer att ligga under det nybildade gemensamt ägda Hemfint Group som kommer att ägas till 67,5 procent av BHG Group och till 32,5 procent av ett av bl.a. grundarna till Trendrum och Hemfint gemensamt ägt bolag. Enligt avtalet mellan BHG och minoritetsägarna ska BHG förvärva minoritetens samtliga aktier uppdelat i trancher under perioden april 2025 till april 2028, till köpeskillingar som baseras på Hemfint Groups EBIT.

Till följd av att Hemfint och Trendrum bland annat delägs av till verkställande direktören i Hemfint närstående bolag är transaktionen villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma i BHG Group AB.

Vinges team bestod huvudsakligen av Kristian Ford, Niklas Törnell, Sophia Reutercrona, Jasmine Elgh och Markus Hedbys samt Pär Remnelid (konkurrensrätt).


Pressmeddelandet finns att läsa här. 

Relaterat

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024