Uppdrag

Vinge företräder Atairos i samband med ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Ocean Outdoor. Erbjudandets värde uppgår till cirka 5 805 miljoner kronor.

6 maj 2022

Transaktionen kommer genomföras via en s.k. statutory merger enligt Brittiska Jungfruöarnas bolagsrätt, och är beroende av svenska Konkurrensverket godkännande och andra sedvanliga tillträdesvillkor. Transaktionen förväntas genomföras under juni 2022.

Atairos är en investeringsfond med omkring USD 6,5 miljarder in kapital och kontor i New York, London och Philadelphia. Ocean Outdoor är en ledande aktör i digital ’out-of-home’ reklam i Storbritanninen och Europa. Oceans aktier är noterade på London Stock Exchange.

Vinges team bestod av Sofie Nordgren (M&A), Pär Remnelid (EU / Competition) and Carl Trolle Olson (M&A).

 

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022