Uppdrag

Vinge företräder Atairos i samband med ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Ocean Outdoor. Erbjudandets värde uppgår till cirka 5 805 miljoner kronor.

6 maj 2022 M&A

Transaktionen kommer genomföras via en s.k. statutory merger enligt Brittiska Jungfruöarnas bolagsrätt, och är beroende av svenska Konkurrensverket godkännande och andra sedvanliga tillträdesvillkor. Transaktionen förväntas genomföras under juni 2022.

Atairos är en investeringsfond med omkring USD 6,5 miljarder in kapital och kontor i New York, London och Philadelphia. Ocean Outdoor är en ledande aktör i digital ’out-of-home’ reklam i Storbritanninen och Europa. Oceans aktier är noterade på London Stock Exchange.

Vinges team bestod av Sofie Nordgren (M&A), Pär Remnelid (EU / Competition) and Carl Trolle Olson (M&A).

 

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023