Uppdrag

Vinge företräder Atairos i samband med ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Ocean Outdoor. Erbjudandets värde uppgår till cirka 5 805 miljoner kronor.

6 maj 2022 M&A

Transaktionen kommer genomföras via en s.k. statutory merger enligt Brittiska Jungfruöarnas bolagsrätt, och är beroende av svenska Konkurrensverket godkännande och andra sedvanliga tillträdesvillkor. Transaktionen förväntas genomföras under juni 2022.

Atairos är en investeringsfond med omkring USD 6,5 miljarder in kapital och kontor i New York, London och Philadelphia. Ocean Outdoor är en ledande aktör i digital ’out-of-home’ reklam i Storbritanninen och Europa. Oceans aktier är noterade på London Stock Exchange.

Vinges team bestod av Sofie Nordgren (M&A), Pär Remnelid (EU / Competition) and Carl Trolle Olson (M&A).

 

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024