Uppdrag

Vinge företräder BHG Group i samband med förvärv av HYMA Skog & Trädgård

11 juni 2021

Vinge företräder BHG Group AB (publ) i samband med dess förvärv av 92,2% procent av aktierna i HYMA Skog & Trädgård AB (”HYMA”). Den initiala köpeskillingen för 100% av aktierna motsvarar cirka 1.100 Mkr, varav en del betalas kontant och en del genom en apportemission. Därtill tillkommer en kontant resultatbaserad tilläggsköpeskilling som maximalt kan komma att uppgå till 500 Mkr. Genom apportemissionen blir den nuvarande huvudägaren Verdane och HYMAs ledning aktieägare i BHG Group.

HYMA har ledande marknadspositioner inom kategorier som Trädgård, Verktyg och Fritid med en bred portfölj av externa och egna varumärken. Bolagets omsättning för helåret 2021 förväntas uppgå till cirka 1.100 Mkr med en EBITA om 80 Mkr.


BHG Group är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden och den största onlineaktören i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. BHG Groups e- handelsverksamheter har drygt 2.000 anställda och inkluderar över 100 onlinedestinationer och 70 showrooms. Huvudkontoret ligger i Malmö med verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG Group är noterat på Nasdaq Stockholm.


Transaktionen förutsätter sedvanliga myndighetsgodkännanden.


Vinges team består av Kristian Ford tillsammans med bland andra Pär Remnelid (konkurrensrätt), Christian Lindhé (aktiemarknad), Niklas Törnell, Julia Ahlqvist, Karin Gynnerstedt, Lena Westberg, Tilda Hall och Selma Beganovic.


Vinge slår upp portarna till IP@Vinge

Den 6 december bjuder vi in till IP@Vinge, en förmiddag i immaterialrättens tecken som samlar några av Sveriges främsta experter på IP-området. Tillsammans med inbjudna gäster diskuterar vi ett antal högaktuella IP-frågor under ledning av jur. dr Ulrika Wennersten.
22 oktober 2021

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021