Uppdrag

Vinge företräder BHG Group i samband med förvärv av HYMA Skog & Trädgård

11 juni 2021 Arbetsrätt M&A

Vinge företräder BHG Group AB (publ) i samband med dess förvärv av 92,2% procent av aktierna i HYMA Skog & Trädgård AB (”HYMA”). Den initiala köpeskillingen för 100% av aktierna motsvarar cirka 1.100 Mkr, varav en del betalas kontant och en del genom en apportemission. Därtill tillkommer en kontant resultatbaserad tilläggsköpeskilling som maximalt kan komma att uppgå till 500 Mkr. Genom apportemissionen blir den nuvarande huvudägaren Verdane och HYMAs ledning aktieägare i BHG Group.

HYMA har ledande marknadspositioner inom kategorier som Trädgård, Verktyg och Fritid med en bred portfölj av externa och egna varumärken. Bolagets omsättning för helåret 2021 förväntas uppgå till cirka 1.100 Mkr med en EBITA om 80 Mkr.


BHG Group är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden och den största onlineaktören i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. BHG Groups e- handelsverksamheter har drygt 2.000 anställda och inkluderar över 100 onlinedestinationer och 70 showrooms. Huvudkontoret ligger i Malmö med verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG Group är noterat på Nasdaq Stockholm.


Transaktionen förutsätter sedvanliga myndighetsgodkännanden.


Vinges team består av Kristian Ford tillsammans med bland andra Pär Remnelid (konkurrensrätt), Christian Lindhé (aktiemarknad), Niklas Törnell, Julia Ahlqvist, Karin Gynnerstedt, Lena Westberg, Tilda Hall och Selma Beganovic.


Relaterade nyheter

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023

Vinge biträder vid försäljning av GleSYS

Vinge har biträtt huvudägarna VIA equity och VD Glenn Johansson samt övriga mindre aktieägare vid försäljning av GleSYS till den Luxemburgbaserade infrastrukturfonden Cube Infrastructure Managers.
21 mars 2023

Vinge biträder Svea Bank AB med emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.
14 mars 2023