Nyhet

Nya konkurrensregler för leverans- och inköpsavtal samt distributionsavtal

Idag träder EU:s nya gruppundantag för vertikala avtal i kraft. Det har både ett snävare och ett bredare tillämpningsområde jämfört med det föregående gruppundantaget, som gällt sedan 2010. Europeiska kommissionen har också antagit nya riktlinjer som ger vägledning för tillämpningen av det nya gruppundantaget och bedömningen av avtal som inte omfattas av det.

Mot bakgrund av förändringarna rekommenderar vi en översyn av befintliga leverans- och inköpsavtal, distributionsavtal och andra vertikala avtal.

Det nya gruppundantaget finner du här

De nya riktlinjerna finner du här. 

Kontakta gärna Johan Karlsson, Marcus Glader, Anna Palmérus, Pär Remnelid, Trine Osen Bergqvist eller någon annan av våra experter på EU- och konkurrensrätt om du har frågor om det nya regelverket.