Nyhet

Nya konkurrensregler för leverans- och inköpsavtal samt distributionsavtal

1 juni 2022

Idag träder EU:s nya gruppundantag för vertikala avtal i kraft. Det har både ett snävare och ett bredare tillämpningsområde jämfört med det föregående gruppundantaget, som gällt sedan 2010. Europeiska kommissionen har också antagit nya riktlinjer som ger vägledning för tillämpningen av det nya gruppundantaget och bedömningen av avtal som inte omfattas av det.

Mot bakgrund av förändringarna rekommenderar vi en översyn av befintliga leverans- och inköpsavtal, distributionsavtal och andra vertikala avtal.

Det nya gruppundantaget finner du här

De nya riktlinjerna finner du här. 

Kontakta gärna Johan Karlsson, Marcus Glader, Anna Palmérus, Pär Remnelid, Trine Osen Bergqvist eller någon annan av våra experter på EU- och konkurrensrätt om du har frågor om det nya regelverket.

 

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022