Uppdrag

Vinge har biträtt STRAX i samband med nytt låneavtal om 30 MEUR med Proventus Capital Partners IV som långivare

Vinge har biträtt STRAX koncernen vid refinansiering och ingående av låneavtal med Proventus Capital…

5 november 2020

Vinge biträder Alfa Laval i budet på Neles

Alfa Laval AB (publ) har offentliggjort ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande till aktieägarna…

13 juli 2020

Vinge företräder Willis Tower Watson i samband med dess försäljning av Max Matthiessen

Vinge företräder Willis Tower Watson, ett av världens ledande företag inom risk management och försä…

25 maj 2020

Vinge har biträtt fonden ESSVP IV i samband med förvärv av Bergkvist-Insjön Aktiebolag

Vinge har biträtt fonden ESSVP IV (med Orlando Nordics AB som rådgivare) och dess portföljbolag Dila…

22 juli 2019

Vinge har företrätt CGNEE Sweden Holding AB vid förvärv av North Pole Vindkraft Holding AB

Vinge har biträtt CGNEE Sweden Holding AB vid förvärv av North Pole Vindkraft Holding AB från Green…

14 december 2018

Vinge har företrätt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, del av Danske Bank, i samband med försäljning

Vinge har företrätt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, del av Danske Bank, i samband med f…

12 december 2018

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) emitterar SEK 1 000 000 000 Tier-1

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) har emitterat ett förlagslån till ett belopp om SEK 1 000 000 0…

26 april 2018

Vinge biträder Adven vid förvärv av fjärrvärmeverksamhet m.m. från E.ON

Vinge biträder Adven Sweden AB:s vid dess förvärv av E.ON Värme Lokala Energilösningar Aktiebolag.

4 december 2017