Nyhet

Kurs: Försäkringsföretagens solvensregler

1 mars 2023 Försäkring

Varmt välkommen till Svenska Försäkringsföreningens kurs i solvensregler.

Kursen hålls i Vinges lokaler i Stockholm 25-26 april. Kursen baseras på boken Solvensregler av Vinge-advokaten Per Johan Eckerberg, som även leder kursen tillsammans med advokaterna Viveka Classon och Fabian Ekeblad vid Vinges Corporate Insurance-grupp. Som lärare deltar även fyra andra ledande experter på solvens och företagsstyrning: Gunnar Andersson, Malin Björkmo, Morgan Sandström och Patric Thomsson.

I kursen ger vi dig grundläggande insikter i reglerna om solvens och företagsstyrning. Vi fokuserar på nyckelbegrepp, perspektiv, struktur, samband och förståelse. Du får enkla arbetsredskap och metoder som underlättar att hitta rätt i, förstå och hantera den djungel av rättsregler som avser företagens solvens och företagsstyrning.

Kursen genomförs i olika grupper. Du väljer själv vilken grupp du vill delta i. Därigenom passar kursen dig som vill ha en introduktion likväl som dig som redan har grundläggande kunskaper om solvens och företagsstyrning.

 

Kursen arrangeras av Svenska Försäkringsföreningen och är avgiftsbelagd.

Läs mer och anmäl dig här