Uppdrag

Vinge biträder Formica Capital i samband med förvärv av Rototec-koncernen, Europas största leverantör av geoenergilösningar

25 november 2021 M&A Bank och finans

Vinge har biträtt Formica Capital i samband med deras förvärv av samtliga aktier i Rototec-koncernen. Rototec är marknadsledande inom geoenergilösningar för medelstora och stora fastigheter och hanterar Europas största borrutrustningsflotta för geoenergi i Finland, Sverige och Norge.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Magnus Pauli (M&A), Johanna Hamrefält (projektledare M&A), Alexander Lindeberg (IP), Adam Loewenstein (M&A), Malin Olsson (HR), Hanna Marberg (M&A) samt Fabian Ekeblad (Bank & Finans) och Elin Samara (Bank & Finans). Krogerus Attorneys har agerat lokalt ombud i Finland och Advokatfirmaet Thommessen AS har agerat lokalt ombud i Norge.

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024