Uppdrag

Vinge företräder svenska staten i samband med rekapitaliseringen av SAS

Vinge företräder svenska staten i samband med rekapitaliseringen av SAS. Rekapitaliseringsplanen, so…

23 oktober 2020

Vinge har företrätt Nobina i samband med ett klagomål till Kommissionen

Vinge har företrätt Nobina i samband med ett klagomål till Kommissionen om att Finland beviljat lån…

4 juli 2019

Vinge biträder HH Ferries

Vinge har biträtt HH Ferries i en talan inför EU-tribunalen i Luxemburg i ett ärende om statligt stö…

21 september 2018