Nyhet

Vingemedarbetare bakom kapitel om International Trade i Chambers Global Practice Guide

21 december 2023 Internationell handel

Advokaterna Anders Leissner och Martin Johansson samt biträdande juristerna Sam Fakhraie och Samuel Guron har bidragit med det svenska avsnittet till den nyligen publicerade ”International Trade guide” för 2024 års utgåva av ”Chambers and Partners Global Practice Guide”.

Guiden ger en övergripande bild av tillämplig lagstiftning och beskriver i korta drag utvecklingen på det handelsrättsliga området, inklusive handelsavtal, sanktioner, exportkontroll, antidumping, utländska direktinvesteringar och tullar. Chambers and Partners Global Practice Guide är ett användbart verktyg för den som behöver få en överblick över de regelverk som gäller i olika delar av världen på handelsrättens område eller som vill få en första uppfattning om reglerna i ett visst land.

Anders Leissner är advokat på Vinge och har stor erfarenhet från arbete med frågor som rör internationell handel. Anders har tidigare varit bolagsjurist och arbetat praktiskt med shippingjuridik och compliance relaterade handelsfrågor i mer än 20 år. Anders har speciell erfarenhet inom internationella sanktioner och exportkontroll och bistår dagligen svenska och utländska bolag med rådgivning och riskbedömningar. Han föreläser och har anlitats som expert av media vid ett flertal tillfällen.

Martin Johansson, juris dr h.c., är delägare och advokat på Vinge och specialiserad inom EU- och konkurrensrätt, särskilt statliga stödåtgärder, offentlig upphandling, de fyra friheterna, regulatoriska frågor och handelsrätt, inklusive sanktioner, direktinvesteringar och utländska subventioner. Martin rådger klienter inom de flesta sektorer, däribland transport, energi, miljö, telekommunikationer och detaljhandel. Han har över 35 års erfarenhet av EU- och EES-rätt, varav mer än tio år vid EU-domstolen, EU-tribunalen och EFTA-domstolen, och driver ärenden såväl vid Europeiska kommissionen, EU-domstolarna och EES-institutionerna som vid svenska myndigheter och domstolar.

Sam Fakhraie är biträdande jurist på Vinge och arbetar främst med EU-rätt samt även med internationell handelsrätt, inklusive sanktioner, exportkontroll och relaterade frågor på Vinges Brysselkontor.

Samuel Guron är biträdande jurist på Vinge och arbetar främst med EU-rätt samt även med internationell handelsrätt, inklusive sanktioner, exportkontroll och relaterade frågor på Vinges Brysselkontor.

 

Läs Chambers International Trade Guide 2024 här