Uppdrag

Vinge företräder Altor, grundarna och övriga säljare i samband med dess försäljning av en majoritetsandel i Eleda till Bain Capital

Vinge företräder Altor Funds (”Altor”), grundarna och övriga säljare i samband med att Bain Capital Private Equity (”Bain Capital”), ett ledande globalt privat investeringsföretag, förvärvar en kontrollerande andel i Eleda från Altor, som kommer att återinvestera en minoritetsandel. Eledas grundare, Johan Halvardsson och Peter Condrup, samt ledande befattningshavare inom Eleda, kommer också att göra betydande återinvesteringar. Genom transaktionen etablerar Altor, Eleda och Bain Capital ett partnerskap för framtida tillväxt.

Med huvudkontor i Stockholm och cirka 3 000 medarbetare är Eleda en ledande nordisk leverantör inom infrastrukturtjänster. Koncernen är marknadsledare inom flera segment, och många av dem tillgodoser behovet av den gröna omställningen, såsom vatten och avlopp, eldistribution, fjärrvärme, vägar, järnvägar, datacenter och laddstationer för elfordon. Eledas decentraliserade verksamhetsmodell skapar förutsättningar för bolagen inom koncernen att leverera högsta kvalitet till sina kunder med den optimala mixen av lokal närvaro och resurserna i en större organisation.

Transaktionen är villkorad av regulatoriska godkännanden.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Carl Fredrik Wachtmeister, Ellen Flygt, Philip Moré, Jonatan Stentorp, Jonas Johansson, Nina Gransäter och Johan Gavelin (M&A), Louise Brorsson Salomon och Jolinn Uhlin (Banking and Finance), Martin Johansson och Hedvig Josefson (EU Regulatory), Emy Rydén, Emelie Schoning, Gabriella Balbo, Emma Emsjö, Christoffer Widström och Fanny Askelöf (Transaction Support Coordinators).

Läs klientens pressmeddelande

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024