Uppdrag

Vinge företräder Altor, grundarna och övriga säljare i samband med dess försäljning av en majoritetsandel i Eleda till Bain Capital

Vinge företräder Altor Funds (”Altor”), grundarna och övriga säljare i samband med att Bain Capital Private Equity (”Bain Capital”), ett ledande globalt privat investeringsföretag, förvärvar en kontrollerande andel i Eleda från Altor, som kommer att återinvestera en minoritetsandel. Eledas grundare, Johan Halvardsson och Peter Condrup, samt ledande befattningshavare inom Eleda, kommer också att göra betydande återinvesteringar. Genom transaktionen etablerar Altor, Eleda och Bain Capital ett partnerskap för framtida tillväxt.

Med huvudkontor i Stockholm och cirka 3 000 medarbetare är Eleda en ledande nordisk leverantör inom infrastrukturtjänster. Koncernen är marknadsledare inom flera segment, och många av dem tillgodoser behovet av den gröna omställningen, såsom vatten och avlopp, eldistribution, fjärrvärme, vägar, järnvägar, datacenter och laddstationer för elfordon. Eledas decentraliserade verksamhetsmodell skapar förutsättningar för bolagen inom koncernen att leverera högsta kvalitet till sina kunder med den optimala mixen av lokal närvaro och resurserna i en större organisation.

Transaktionen är villkorad av regulatoriska godkännanden.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Carl Fredrik Wachtmeister, Ellen Flygt, Philip Moré, Jonatan Stentorp, Jonas Johansson, Nina Gransäter och Johan Gavelin (M&A), Louise Brorsson Salomon och Jolinn Uhlin (Banking and Finance), Martin Johansson och Hedvig Josefson (EU Regulatory), Emy Rydén, Emelie Schoning, Gabriella Balbo, Emma Emsjö, Christoffer Widström och Fanny Askelöf (Transaction Support Coordinators).

Läs klientens pressmeddelande

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024