Nyhet

Martin Johansson utsedd till hedersdoktor

9 juli 2018

Martin Johansson har utsetts till juris hedersdoktor inom internationell rätt av Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han är advokat på Vinges kontor i Bryssel där han varit sedan 2006.

Martin har arbetat med EU-rätt i 30 år, varav 13 år på EUs och EFTAs domstolar. Martin har också samarbetat med lärare och forskare på Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i mer än tio år. Där anses han vara en viktig kugge i den framtida utvecklingen och expansionen av undervisning och forskning i EU-rätt. 

-    Jag är mycket hedrad! Det är fantastiskt roligt och ju inte direkt något man går och väntar på! Jag uppfattar det som ett erkännande av mitt arbete och framförallt som ett bevis på att det uppskattas, säger Martin.


Vad händer i Bryssel just nu, Martin?
Just nu väntar vi på Vinges Brysselkontor med spänning på ett antal domar från EU-domstolen och Tribunalen.

Snusförbudet
Vad gäller EU-domstolen, är det framförallt domen i Swedish Matchs mål rörande snusförbudet i EU:s tobaksdirektiv från 2014 som borde komma när som helst, om inte i slutet av den här månaden så i början av hösten. Snus är den enda tobaksprodukt som är helt förbjuden inom EU (med undantag för Sverige). Vi hoppas givetvis att EU-domstolen - till skillnad från dess generaladvokat - kommer fram till att EU:s lagstiftare inte längre kan gömma sig bakom sin breda bedömningsmarginal för att förbjuda snuset, helt utan hänsyn till vad den senaste forskningen visar och samtidigt som man tillåter e-cigaretter och att nya tobaksprodukter - utan minsta krav på tillstånd - lanseras på marknaden.

Olagliga statliga stöd
Från Tribunalen väntar vi bland annat på domar HH Ferries mål mot EU-kommissionen rörande det olagliga statliga stöd som Sverige och Danmark ger till HH Ferries konkurrent Öresundsbron. Detta stöd ges i form av kostnadsfria statliga garantier, obegränsade såväl i tid som till belopp, för Öresundsbro Konsortiets samtliga finansiella transaktioner.

Kartell i kraftkabelsektorn
Vi väntar även på domar I Power Cables-kartellmålen, där vi biträtt EU-kommissionen i två mål där talan väckts av de japanska företagen Fujikura respektive Furukawa. Dessa mål rör en stor kartell inom kraftkabelsektorn.  EU-kommissionen inledde en utredning efter ha blivit informerade om kartellen av ABB och bötfällde ett stort antal europeiska och asiatiska kraftkabelsproducenter.

Finns det någon ny intressant EU-lagstiftning på gång?
Precis som i medlemsstaternas huvudstäder är det alltid någon ny lagstiftning på gång i Bryssel. Bland de mer intressanta kan följande nämnas:

Ny EU-förordning om omotiverad geoblockering
I slutet av året kommer den nya EU-förordningen om åtgärder mot omotiverad geoblockering att träda ikraft. Konsumenter kommer då inte längre att kunna blockeras eller skickas vidare till en annan e-handelssajt på grund av nationalitet, bostadsort eller tillfällig vistelseort.

Reviderat direktiv om utstationerade arbetstagare
En annan ny lagstiftning som bör nämnas är det nya reviderade direktivet om utstationerade arbetstagare som antogs i maj. Enligt de nya reglerna gäller den mottagande medlemsstatens löneregler för alla utstationerade arbetstagare. Utstationeringen får vara 12 månader, men kan förlängas med 6 månader.

Direktivförslag om betalningsbedrägerier 
Vi följer också med intresse kommissionens direktivförslag om bekämpande av bedrägerier som rör andra betalningsmedel än kontanter. Detta är en del av EU:s svar på de cybersäkerhetsutmaningar europeiska företag ställs inför. Här har Rådet precis antagit sin ståndpunkt och vi väntar nu på att EU-parlamentet ska anta sin, så att de interinstitutionella förhandlingarna kan börja.

 

Fotograf: Johan Wingborg

Hayaat Ibrahim tar plats på Nova Talents lista 2021

Hayaat Ibarahim har av Nova Talent Nordics utnämnts till listan Nova Talent 111 i kategorin Legal Services. Hon är dessutom ”the Jury’s Choice” i kategorin Legal Services.
7 juni 2021

Anti-counterfeiting - så arbetar ni bäst mot varumärkesintrång och produktförfalskningar

Produktförfalskningar och immaterialrättsliga intrång är ett betydande problem för såväl enskilda varumärken och företag som i ett bredare samhällsperspektiv. I årets upplaga av WTR:s “Anti-Counterfeiting: A Global Guide” presenterar vi de viktigaste delarna i den svenska lagstiftningen, samt hur man som företag kan skapa framgångsrika preventiva åtgärder.
7 juni 2021

EU:s klimattaxonomi – ny rättsakt om tekniska granskningskriterier

EU-kommissionen antog den 21 april ett åtgärdspaket med flera delegerade rättsakter med syfte att komplettera EU:s taxonomiförordning, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter. En av dessa akter fastställer tekniska granskningskriterier som ska tydliggöra vilka verksamheter som till största del bidrar till EU:s miljömål. Syftet är att öka mängden gröna investeringar och att motverka så kallad ”greenwashing” – att verksamheter utger sig för att vara mer hållbara än de faktiskt är.
2 juni 2021