Nyhet

Ett halvår med FDI-lagen

3 juni 2024 FDI

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats de senaste åren. Som en följd av det infördes i december 2023 lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (FDI-lagen). FDI-lagen innebär att investeringar i många olika svenska företag inte får genomföras innan de har anmälts till och godkänts av Inspektionen för strategiska produkter (ISP). FDI-lagen har ett omfattande tillämpningsområde och aktualiseras i ett stort antal transaktioner.

FDI-lagen har ett säkerhetspolitiskt syfte och infördes för att hindra utländska direktinvesteringar i svenska företag som riskerar att inverka skadligt på Sveriges säkerhetsintressen. Lagen är utformad så att en utländsk direktinvestering kan förbjudas eller förenas med villkor om det är nödvändigt. Under det första halvåret har fler än 550 investeringar anmälts till ISP. Ännu har ingen investering förbjudits.

Både svenska och utländska investerare måste anmäla investeringar i företag som omfattas av FDI-lagen.

FDI-lagen påverkar alla typer av M&A-transaktioner betonar Daniel Wendelsson, delägare.

FDI-lagens viktigaste delar

I denna artikel kan du läsa mer om FDI-lagen.

Vinges rådgivning

Vill du läsa mer om Vinges rådgivning kring direktinvesteringar? Här finner du information om hur vi kan bistå klienter.